Obzor národohospodářský XXVI. (1921)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1921
Ročník : XXVI.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1921. roč. XXVI.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XXVI
   

Seznam článků

Přečti si

Budeme mít české střední podnikatele zemědělské nebo průmyslové?, In: Obzor národohospodářský XXVI. (1921)

Mayer, Alfred Maria

Přednáška, kterou vicesekretář obchodní a živnostenské komory pražské, Dr. Alfred M. Mayer, prezentoval v Národohospodářské společnosti. Autor zde předvídá částečné zestátňování podniků a také velký příliv zahraničního kapitálu.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Co bude s naší měnou, In: Obzor národohospodářský XXVI. (1921)

Horáček, Cyril

Autor se zde zabývá inflací, tehdejším velkým problémem nejen naší ekonomiky, ale i ekonomik všech okolních států. Popisuje příčiny tohoto jevu a navrhuje několik hospodářských opatření na jeho eliminaci.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Dvojitá měna papírová a zvýšení peněžní jednotky, In: Obzor národohospodářský XXVI. (1921)

Horáček, Cyril

Text řeší, jak se dostat z valutové krize. Autor nevěří, že se situace pozvolně vyřeší sama, a navrhuje řešení cestou státního zásahu. Cestu k povznesení hodnoty peněz na předválečnou úroveň vidí přes zavedení nové vyšší peněžní jednotky, a to franku, který by byl ku koruně v poměru 1:10. Prospěch tohoto kroku Horáček vidí především ve snadné realizaci a
v psychologické výhodě - lidé by si znovu začali peněz vážit. Zavedení papírové dvojité měny vnímá jako prostředek k nápravě měny, cílem cesty by bylo navázání franku na zlato, tedy stabilizace měny. Na závěr konstatuje, že cesta k o...

Přečti si

Jak velké podniky měly by býti tvořeny ze zabrané půdy, In: Obzor národohospodářský XXVI. (1921)

Krejčí, Dobroslav

Autor nejprve rozděluje zemědělské podniky do několika skupin podle velikosti, sleduje jejich výhody a nevýhody, jak národohospodářské a soukromohospodářské, tak i sociální a populační. Podle toho sestrojuje „ideál rozdělení majetku pozemkového pro naše poměry“ a zkoumá podmínky, za jakých se skutečná situace onomu ideálu co nejvíc přiblíží.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Jan Koloušek, In: Obzor národohospodářský XXVI. (1921)

Gruber, Josef

Článek byl napsán v reakci na smrt Jana Kolouška, profesora České vysoké školy technické. Popisuje jeho život a vědecké dílo.
Klíčová slova: Jan Koloušek, život a dílo

(Vlček Tomáš)

Přečti si

O novém zákoně o splatnosti daní, o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z daní a poplatků, In: Obzor národohospodářský XXVI. (1921)

Meissner, Emil

Autor podrobně rozebírá uvedený zákon a upozorňuje na jeho chyby, nejednoznačné formulace a ostatní pasáže, které by v budoucnu špatným pochopením mohly přinášet újmu hospodářským subjektům. Zároveň u většiny těchto chyb navrhuje, jakým způsobem by je bylo vhodné upravit a odstranit.

(Sečkár Antonín)

Přečti si

O papírových penězích, In: Obzor národohospodářský XXVI. (1921)

Gruber, Josef

Rozšířená Gruberova přednáška, kterou autor pronesl na vzdělávacím kurzu pro důstojníky československé armády v Praze roku 1919. Stručně zde popisuje historii směnného obchodu a vývoje platidel, načež přechází ke vzniku a vývoji papírových bankovek, které jsou emitovány bankami. Velice podrobně pak popisuje okolnosti a důsledky této emise.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

O pozemkové reformě po stránce sociální a národnostní, In: Obzor národohospodářský XXVI. (1921)

Vondruška, E.

Článek se zabývá československou pozemkovou reformou z hlediska oprávněnosti zásahů do soukromého vlastnictví a jejich únosné míry. Popisuje rozdílné přístupy k tomuto problému u velkých osobností ekonomie a sociální důsledky této rozsáhlé reformy.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Politické a hospodářské změny v blízkém orientě, In: Obzor národohospodářský XXVI. (1921)

Musil, Alois

Blízký orient v tehdejším pojetí nezahrnuje jen dnešní tzv. „blízký východ“, ale mnohem větší území táhnoucí se na východ až k Afghánské hranici a na západ po pobřeží severní Afriky až k Maroku. Autor u každé oblasti uvádí stručnou historii (kdy a jak se stala kolonií které Evropské mocnosti, co se zde odehrávalo během války, atd.) a současné problémy, se kterými se oblast potýká.

(Sečkár Antonín)

Přečti si

Pozemková reforma v Rumunsku a její výsledky, In: Obzor národohospodářský XXVI. (1921)

Modráček, František

Autor podrobně popisuje reformu, která v Rumunsku proběhla po válce. Věnuje se jak hospodářským a sociálním poměrům, které reformě předcházely a které ji provázely, tak i právnímu a institucionálnímu rámci. Současně také uvádí, jaká ponaučení by si mohlo z této reformy odnést Československo, které v době napsání článku podobnou reformu také chystalo.

(Sečkár Antonín)

Přečti si

Zakrytá inflace, In: Obzor národohospodářský XXVI. (1921)

Horáček, Cyril

Autor se v článku zabývá skrytou inflací, která vznikla po nedodržení bodů z Rašínových reforem v Československu. Uvádí, jak a proč Rašínovy reformy vznikaly a jak byly tyto zákonné závory pro vydávání nových papírových peněz přijaty veřejností. Zabývá se také problémem, proč koruna i přes opatření zavedená reformou oslábla. Vyslovuje pochybnosti, že při vydávání státovek nebylo postupováno správně. Popisuje, jakými způsoby se papírové peníze mohou dostat do oběhu, a tyto způsoby pak analyzuje...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání