Zakrytá inflace

Autor: Horáček, Cyril
Typ: článek
Klíčová slova: inflace, Rašínova měnová reforma, státovky
Bibliografický záznam: HORÁČEK, Cyril. Zakrytá inflace. Obzor národohospodářský XXVI. (1921). Praha:J. Otto. 1921, roč. XXVI., s. s. 241-245. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1921
Ročník: XXVI.
Rozsah stran: s. 241-245
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se v článku zabývá skrytou inflací, která vznikla po nedodržení bodů z Rašínových reforem v Československu. Uvádí, jak a proč Rašínovy reformy vznikaly a jak byly tyto zákonné závory pro vydávání nových papírových peněz přijaty veřejností. Zabývá se také problémem, proč koruna i přes opatření zavedená reformou oslábla. Vyslovuje pochybnosti, že při vydávání státovek nebylo postupováno správně. Popisuje, jakými způsoby se papírové peníze mohou dostat do oběhu, a tyto způsoby pak analyzuje. Ukazuje, jak vydávání papírových peněz probíhalo po Rašínových reformách a dochází k závěru, že zákonná opatření byla obcházena a došlo tedy k situaci, které měly reformy zabránit.

(Marková Tereza)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání