O novém zákoně o splatnosti daní, o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z daní a poplatků

Autor: Meissner, Emil
Typ: článek
Klíčová slova: Daňová soustava, úroky
Bibliografický záznam: MEISSNER, Emil. O novém zákoně o splatnosti daní, o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z daní a poplatků. Obzor národohospodářský XXVI. (1921). Praha:J. Otto. 1921, roč. XXVI., s. s. 388-399. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1921
Ročník: XXVI.
Rozsah stran: s. 388-399
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor podrobně rozebírá uvedený zákon a upozorňuje na jeho chyby, nejednoznačné formulace a ostatní pasáže, které by v budoucnu špatným pochopením mohly přinášet újmu hospodářským subjektům. Zároveň u většiny těchto chyb navrhuje, jakým způsobem by je bylo vhodné upravit a odstranit.

(Sečkár Antonín)

Hodnocení:

Zákony nepatří k nejsrozumitelnějšímu čtení ani dnes a nejinak tomu bylo i ve 20. letech minulého století. A když je článek plný citací ze zákona a navíc ani mluva autora není od znění zákona příliš odlišná, stává se přečtení a hlavně pochopení takového článku zajímavou výzvou. Upřímnou soustrast studentům, kteří mají zákon „o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených“ v zadání nějaké práce, ti se tomuto článku asi nevyhnou. Ostatní naštěstí mohou.

(Sečkár Antonín)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání