SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Donucovací prostředky kartelu
Název: Donucovací prostředky kartelu
Autor: Winter, Lev
Klíčová slova: kartel, organizace dělnická, organizace podnikatelská
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1913
   
Abstrakt:

Článek popisuje vznik a boj dělnických organizací a jejich srovnání s bojem organizace podnikatelské. Autor se zaměřuje na neopodstatněné stížnosti na dělnickou organizaci pro způsob jejich boje a zároveň na mnohem účinnější a do celého hospodářství zasahující boj organizace podnikatelské (kartely), jehož dopad je ponechán stranou a neřešen.

(Trnovská Zuzana)

K otázce Kartelové
Název: K otázce Kartelové
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: agrární krize, cukrovarnictví, kartel, národní hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Tento článek se věnuje problematice kartelů. Již od samotného úvodu je zřejmé, že autor neodsuzuje kartelové uspořádání, ale spíše se snaží uvažovat a na příkladech vysvětlovat, čím mohou kartely hospodářství prospět. Autor hledí na celou situaci s nadhledem a věnuje se i nebezpečím a nástrahám, které v sobě kartelové uspořádání skrývá. V druhé polovině článku se autor věnuje tehdejší agrární krizi a otázce kartelů, zejména pak v cukrovarnictví (organizovaný kartel by zde měl fungovat jako obrana proti nadvýrobě a tudíž snižování výkupních cen). Je zde zdůrazněna nerovnost hospodářského „boje“ mezi kartelem průmyslníků a zadluženými sedláky...

K otázce kartelové
Název: K otázce kartelové
Autor: Hořínek, Vojtěch
Klíčová slova: agrární krise, cukrovarnictví, kartel
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Článek byl psán jako reakce na článek v prvním čísle Obzoru Národohospodářského. Autor tohoto článku uvádí k původnímu článku několik vlastních názorů a poznámek. Obecně je zde vysvětleno, co je to kartel a co je jeho znakem. Autor zpochybňuje, že se v dané situaci (cukrovarnictví v době agrární krise), o níž bylo hovořeno v prvním článku, jedná o kartel a odůvodňuje svá tvrzení.  V závěru autor dokazuje na příkladech (konkrétních cenách cukrové řepy) svá tvrzení.

(Havlíček Jan)

Kartely a stát
Název: Kartely a stát
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: kartel, rayonovací úmluvy, státní zásahy
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Článek se zabývá situací a postavením kartelů u nás. Pojednává o návrhu na jejich úpravu, který byl v dané době předložen poslanecké sněmovně. Hotowetz v článku diskutuje příčiny vzniku kartelů, možné dopady volnějšího, nebo naopak přísnějšího postoje vůči kartelům a kartelovým zákonům, na jejich úskalí, či případné výhody. Vše demonstruje hlavně na cukrovarnickém a lihovarnickém průmyslu. V dané souvislosti zmiňuje rovněž i další státní zásahy a jejich možné dopady na ekonomiku, jakož i další související vládní návrhy a jejich důsledky.

(Čížková Michaela)

Kartely a trusty v Rakousku
Název: Kartely a trusty v Rakousku
Autor: Schiller, František
Klíčová slova: kartel, trust
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Autor v článku pojednává především o kartelech, kterých je v Rakousku i v Evropě více, protože podle něj jsou trusty vyšší formou organizace podniků a jsou typičtější pro Ameriku. Kartely se snaží o monopolizaci trhu podniky uzavírají dohody o cenách, odbytových oblastech či rozdělení zisků. Trusty znamenají navíc centralizaci výroby, sdružování podniků do jednoho celku a z toho plynoucí vyšší úspory i zisky. V Rakousku jako kartely vzniklo mnoho podniků...

Kartely ve sněmovně poslanecké
Název: Kartely ve sněmovně poslanecké
Autor: Winter, Lev
Klíčová slova: kartel, Poslanecká sněmovna
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt:

Autor se zaměřuje na situaci v Rakousku, kde je problém kartelů, který pobuřuje obyvatelstvo a nutí ministry k akci. Kartely se začala zabývat jak poslanecká sněmovna, tak průmyslová rada. Průmyslová rada se ale úkolem v minulosti již zabývala, tentokrát se rozhodla zvolit anketu, jako odkladný prostředek. Anketa v Německu ale příliš účinná nebyla. Právě s ohledem na palčivost daného problému poslanecká sněmovna anketu nepodpořila. Předešlá poslanecká sněmovna se již také problémem kartelů zabývala. Řešení ale spočívalo v zavedení cenového soudu, který bude posuzovat danou cenu zboží a bude jmenovaný samotným ministrem spravedlnosti...

Naše hospodářská situace ke sklonku světové krise
Název: Naše hospodářská situace ke sklonku světové krise
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: cena, clo, domácí spotřeba, dovoz, hospodářská krize, kapitál, kartel, kontingent, měna, nezaměstnanost, syndikát, Vývoz
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Sbírka na konkrétních datech hodnotí změny v mezinárodním obchodě po první světové válce a situaci v ČSR před a po Velké hospodářské krizi. Pozornost je věnována zejména zemědělské a průmyslové výrobě – vývoji cen i vyprodukovaného množství. Nalezneme zde kritiku tehdejší obchodní politiky postavené na vysokých clech a jiných omezeních mezinárodního obchodu.

(Kristýna Valentová)

Nové hospodářství
Název: Nové hospodářství
Autor: Munk, František
Klíčová slova: akciová společnost, kartel, liberalismus, průmysl, reklama, světové hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

Kniha popisuje změny světa a hospodářství, probíhající v meziválečném období.  Projevují se zejména vzrůstem jeho dynamičnosti, zaváděním poznatků vědy do hospodářství a s tím souvisejícím rozvojem hromadné výroby i obchodu.

(Dušátková Klára)

Nový návrh na zákonnou úpravu kartelů
Název: Nový návrh na zákonnou úpravu kartelů
Autor: Winter, Lev
Klíčová slova: cenová politika, kartel, monopol
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Článok hovorí o pokuse zákonnej úpravy kartelov v Rakúsku. Bol predložený návrh osnovy zákona rakúskym poslancom Steinvendrom. Tento návrh obsahuje sedem zásad. Avšak vláda v tom čase nejavila príliš záujem o právnu úpravu kartelovej problematiky. Ďalším materiálom zaoberajúcim sa kartelovou otázkou sú úvahy slovinského poslanca Kreka. Vychádzajú z primárneho cieľa, že štát má za povinnosť brániť škodlivým účinkom monopolov. Navrhuje zriadiť cenový súd, ktorý by posudzoval či cena stanovená kartelom je primeraná alebo nie. Krekovmu návrhu sa však vyčíta viacero nedostatkov. Je nastavený tak, že sleduje predovšetkým cenovú politiku a ostatné aspekty kartelových dohôd opomína...

Struktura dnešního hospodářství
Název: Struktura dnešního hospodářství
Autor: Režný Stanislav
Klíčová slova: kartel, konkurence, trust, volný trh
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

Autor v článku popisuje strukturu soudobého hospodářství. Řeší význam kartelů a trustů na trhu, jejichž vliv se v jeho době začal značně zvětšovat. V článku se odvolává na práce svých předchůdců i současníků, jak na liberály, tak i překvapivě na socialisty, jejichž názory se často v tomto tématu shodují.

(Klement Josef)

Struktura dnešního hospodářství
Název: Struktura dnešního hospodářství
Autor: Hejda, Jiří
Klíčová slova: Kartel, konkurence, trust, volný trh
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Autor v článku popisuje strukturu soudobého hospodářství. Řeší význam kartelů a trustů na trhu, jejichž vliv se v jeho době začal značně zvětšovat. V článku se odvolává na práce svých předchůdců i současníků, jak na liberály, tak i překvapivě na socialisty, jejichž názory se často v tomto tématu shodují.

(Klement Josef)

Úvod do národního hospodářství
Název: Úvod do národního hospodářství
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: Důchod, Kartel, Meliorace, Měna, Oceňování, Podnik, Trust
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

V této knize nás autor seznámí se základními ekonomickými pojmy jako jsou statek, potřeba či kapitál. Dále nás zavede do problematiky zvětšující se lidské populace, problematiky zemědělství a o důchodech a informuje nás o podnikatelské soustavě, včetně všech nejdůležitějších pojmů.

(Langmajer Jakub)

Zdražování životních potřeb
Název: Zdražování životních potřeb
Autor: Viškovský, Karel
Klíčová slova: ceny, kartel, zboží, životní potřeby
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1907
   
Abstrakt:

Text zachycuje vliv kartelů na zdražování domácího zboží jako kompenzaci za levný vývoz. Autor komentuje pozitivní i negativní vliv kartelů, které značně přispěly k rozvoji vývozu, ale zároveň zneužily své moci a zdražily domácí zboží.

(Lišková Zuzana)