Nový návrh na zákonnou úpravu kartelů

Autor: Winter, Lev
Typ: článek
Klíčová slova: cenová politika, kartel, monopol
Bibliografický záznam: WINTER, Lev. Nový návrh na zákonnou úpravu kartelů. Obzor národohospodářský XIV (1909). Praha:J. Otto. 1909, roč. XIV. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1909
Ročník: XIV.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článok hovorí o pokuse zákonnej úpravy kartelov v Rakúsku. Bol predložený návrh osnovy zákona rakúskym poslancom Steinvendrom. Tento návrh obsahuje sedem zásad. Avšak vláda v tom čase nejavila príliš záujem o právnu úpravu kartelovej problematiky. Ďalším materiálom zaoberajúcim sa kartelovou otázkou sú úvahy slovinského poslanca Kreka. Vychádzajú z primárneho cieľa, že štát má za povinnosť brániť škodlivým účinkom monopolov. Navrhuje zriadiť cenový súd, ktorý by posudzoval či cena stanovená kartelom je primeraná alebo nie. Krekovmu návrhu sa však vyčíta viacero nedostatkov. Je nastavený tak, že sleduje predovšetkým cenovú politiku a ostatné aspekty kartelových dohôd opomína. Problém návrhu je i v tom, že o každom jednotlivom prípade by mal rozhodovať parlament, čo pôsobí pri jeho vtedajšej ťažkopádnosti absurdne. Kritici neopomenuli ani hrozbu uplácania poslancov a ani to, že stanovenie „spravodlivej“ ceny je značne relatívne a takmer nemožné keď vieme, že ceny a náklady sa v čase dynamicky menia. Pre tieto a ďalšie problémy bol návrh osnovy zákona poslanca Kreka zamietnutý.
Autor zdôrazňuje, že jediný účinný prostriedok proti silným kartelom je zabezpečenie takého tržného prostredia, ktorý by vytváral vhodné podmienky i pre ostatných konkurentov. Silnú konkurenciu totiž považuje za jediný liek proti premršteným cenám.

Bučko Ján

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání