SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Československá finanční politika: Nástin vývoje v letech 1918-1930
Název: Československá finanční politika: Nástin vývoje v letech 1918-1930
Autor: Kozák, Jan
Klíčová slova: bankovky, cedulová banka, centrální banka, clo, daň, daňová reforma, dávka, deflace, kontinuitní zákon, koruna, koruna československá, měnová politika, měnový zákon, metalismus, monopol, moučná půjčka, peníze, prozatímní list, revoluční dluh, rozpočet, rozpočtová politika, rozpočtové hospodářství, státní dluh, státní majetek, účetní kontrolní úřad, válečná půjčka
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

V 1. části se autor zabývá československou měnovou politikou v uvedených letech, v části druhé problematikou rozpočtování a státních rozpočtů. V poslední části se věnuje československému státnímu dluhu.

(Salák Ondřej)

Národohospodářská theorie
Název: Národohospodářská theorie
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: bursovní obchody, cena, dělba práce, důchody, investice, kapitál, mezní užitek, monopol, národní hospodářství, renta, spotřeba, substituce, trh, výroba, výrobní prostředky
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1947
   
Abstrakt:

Práce je stručným univerzitním studijním materiálem. Pojednává o národním hospodářství v obecné rovině s bližším zaměřením na Československo. V práci je zdůvodněna existence národního hospodářství a specifikovány důležité procesy, které zde fungují, jako je spotřeba, výroba a ceny a trh. Také je zde možné nalézt několik grafů, znázorňujících hospodářskou situaci tehdejšího západního světa a celou škálu stromů života dle sociálního postavení, či povolání v ČSR.

(Valentová Kristýna)

Nový návrh na zákonnou úpravu kartelů
Název: Nový návrh na zákonnou úpravu kartelů
Autor: Winter, Lev
Klíčová slova: cenová politika, kartel, monopol
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Článok hovorí o pokuse zákonnej úpravy kartelov v Rakúsku. Bol predložený návrh osnovy zákona rakúskym poslancom Steinvendrom. Tento návrh obsahuje sedem zásad. Avšak vláda v tom čase nejavila príliš záujem o právnu úpravu kartelovej problematiky. Ďalším materiálom zaoberajúcim sa kartelovou otázkou sú úvahy slovinského poslanca Kreka. Vychádzajú z primárneho cieľa, že štát má za povinnosť brániť škodlivým účinkom monopolov. Navrhuje zriadiť cenový súd, ktorý by posudzoval či cena stanovená kartelom je primeraná alebo nie. Krekovmu návrhu sa však vyčíta viacero nedostatkov. Je nastavený tak, že sleduje predovšetkým cenovú politiku a ostatné aspekty kartelových dohôd opomína...

Obilní monopol
Název: Obilní monopol
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: cenová politika, monopol, pšenice, státní zásah
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Článek se zabývá tematikou zavedení obilního monopolu v Čechách v roce 1934. Monopolní hospodářství je podle vládního nařízení zavedeno na tři roky, do konce června 1937. Toto monopolní hospodářství se vztahuje na pšenici, žito, ječmen, oves a kukuřici. Vzhledem k událostem v dobách hospodářské krize, byla cenová a výrobní politika v Čechách vedena k soběstačnosti. Změnila se struktura vývozu a dovozu, díky nižší spotřebě a platební neschopnosti v zahraničí se snížila produkce ječmene, cukru a chmele. Namísto těchto plodin, u kterých došlo k poklesu produkce, byla volná půda věnována na výrobu plodin, které byly dřív dováženy, konkrétně pšenice...