SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářská funkce akciové společnosti
Název: Hospodářská funkce akciové společnosti
Autor: Hejda, Jiří
Klíčová slova: akciová společnost, koncern, konkurence, volná soutěž
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Vztah podnikání a trhu, formy hospodaření. Změny funkce akciových společností, koncentrace hospodářských odvětví.

(Jandejsková Klára)

Hospodářství a národnost v poměrech česko-německých
Název: Hospodářství a národnost v poměrech česko-německých
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Čechy, konkurence, Německo, ochranná cla, zahraniční obchod
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Zabývá se otázkou zda má obyvatelstvo podporovat domácí výrobu a výrobce, i za cenu vyšší ceny a nižší kvality, nebo zda má upřednostnit svůj ekonomický zájem a nakupovat levnější a kvalitnější výrobky zahraniční. Snaží se zodpovědět otázku jak se má pomáhat rozvíjejícím se odvětvím a jaké následky taková pomoc může mít po uvedení do praxe. Všechny tyto poznatky ilustruje na Německu a jeho výrobnách. Je zde detailně popsáno ochranářské chování Německého obyvatelstva v Čechách na území s většinou německého obyvatelstva. Ve shrnutí autor říká, že by se češi měli chovat nacionálně a podporovat české výrobce, ale pouze v případě že tato podpora neuškodí jejich osobní ekonomické situaci...

Jest možné dvojí zdanění téhož substrátu všeobecnou daní výdělkovou
Název: Jest možné dvojí zdanění téhož substrátu všeobecnou daní výdělkovou
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: daňové osvobození, domácnost, dvojí zdanění, fyzická osoba, jmění, kapitál, komoditní společnost, konkurence, obchodní kniha, obchodní společnost, obchodní zákon, podíl na zisku, podnik, poplatník, právnická osoba, všeobecná daň výdělková, výnos, výnosová daň, zdanění, zisk
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor v článku začíná modelovým sporným příkladem, na kterém ukazuje základní charakteristické znaky a zkoumá otázku zdanění. Nejprve se zabývá všeobecnou výdělkovou daní u fyzických osob, jejím předmětem a věcným vymezením, rozlišuje u těchto osob hospodářství výdělečné a spotřební a zkoumá, které výnosové statky jsou podrobeny výdělkové dani. Dále vymezuje zásady obchodního zákona o vedení obchodních knih. U právnických osob určuje, co je předmětem jejich daně...

Marné snahy a kořen všeho zla
Název: Marné snahy a kořen všeho zla
Autor: Stiller, Antonín
Klíčová slova: cla, konkurence, ochrana, podnikavost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1901
   
Abstrakt:

Článek kriticky reaguje na zavedení německých cel. Autor uvažuje tři důvody k jejich zavedení. Prvním je snaha státu o zvýšení svého důchodu. Druhým je teorie obchodní bilance, kterou považuje autor za zcela nesmyslnou, což demonstruje na praktických příkladech. Posledním důvodem je žebrácký duch výrobců, kteří od státu požadují ochranu před zahraniční konkurencí. Autor hodnotí ekonomické důsledky zavedení cel a považuje je za škodlivé zejména pro samotné Německo. Český národ považuje za národ spotřebitelů a vyzývá jej k podnikatelské aktivitě, neboť právě její nedostatečnost označuje za kořen všeho zla.

(Mudra Martin)

Příručka ke studiu národního hospodářství
Název: Příručka ke studiu národního hospodářství
Autor: Stocký, Jan
Klíčová slova: clo, československá měna, devizová politika, diskontní politika, důchod, kapitál, kolkování bankovek, konkurence, národní hospodářství, peníze, podnikatel, pozemková reforma, statek, úvěr, výroba, zahraniční obchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

V knize se dozvídáme nejdůležitější poznatky národního hospodářství té doby. Je určena jako pomůcka ke studiu techniků Vysoké školy inženýrského stavitelství. Kniha je rozdělena na pět částí.

(Kristýna Müllerová)

Struktura dnešního hospodářství
Název: Struktura dnešního hospodářství
Autor: Režný Stanislav
Klíčová slova: kartel, konkurence, trust, volný trh
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

Autor v článku popisuje strukturu soudobého hospodářství. Řeší význam kartelů a trustů na trhu, jejichž vliv se v jeho době začal značně zvětšovat. V článku se odvolává na práce svých předchůdců i současníků, jak na liberály, tak i překvapivě na socialisty, jejichž názory se často v tomto tématu shodují.

(Klement Josef)

Struktura dnešního hospodářství
Název: Struktura dnešního hospodářství
Autor: Hejda, Jiří
Klíčová slova: Kartel, konkurence, trust, volný trh
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Autor v článku popisuje strukturu soudobého hospodářství. Řeší význam kartelů a trustů na trhu, jejichž vliv se v jeho době začal značně zvětšovat. V článku se odvolává na práce svých předchůdců i současníků, jak na liberály, tak i překvapivě na socialisty, jejichž názory se často v tomto tématu shodují.

(Klement Josef)