SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Cukr a řepa
Název: Cukr a řepa
Autor: Hartmann, Joe
Klíčová slova: ceny, cukrovarnictví, osevní plán
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Autor se zabývá cenou řepy nutnou pro stanovení osevního plánu. Předkládá retrospektivní obraz vývoje světového trhu během minulého roku a z něho vyplývající vyhlídky pro budoucnost. Naráží při tom na fakt, že pokud nedojde ke snížení výroby světových producentů, bude v roce 1928 cena řepy podstatně nižší.

(Svatošová Simona)

Problém stabilní měny: měna a konjunktura
Název: Problém stabilní měny: měna a konjunktura
Autor: Čechrák, Cyril
Klíčová slova: cenová hladina, cenové cykly, cenový index, ceny, měna, stabilní měna, tabelární měna, úvěrová teorie
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá cenovou stabilizací, která není základním nosným problémem. Nosným problémem je konjunkturální teorie, ale není správné se pouštět do hledání správné konjunkturální teorie, protože ekonomie jako věda má být vědou pasivní, má pouze dané jevy pozorovat a popisovat.

(Havlínová Nikola)

Zdražování životních potřeb
Název: Zdražování životních potřeb
Autor: Viškovský, Karel
Klíčová slova: ceny, kartel, zboží, životní potřeby
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1907
   
Abstrakt:

Text zachycuje vliv kartelů na zdražování domácího zboží jako kompenzaci za levný vývoz. Autor komentuje pozitivní i negativní vliv kartelů, které značně přispěly k rozvoji vývozu, ale zároveň zneužily své moci a zdražily domácí zboží.

(Lišková Zuzana)

Zemědělská krise v souvislosti s národním hospodářstvím
Název: Zemědělská krise v souvislosti s národním hospodářstvím
Autor: Brdlík, Vladislav
Klíčová slova: ceny, nadvýroba, zemědělská produkce
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Zemědělská krize vznikla z důvodu nadvýroby a vysokých cel. Oba tyto důvody mají dopad na spotřebitele. Spotřebiteli se tím snižuje důchod, který mu sotva stačí na pokrytí spotřeby rodiny.

(Pešicová Kateřina)