SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Národní hospodářství. Díl druhý, Podnikatelská soustava, peníze a měna, o důchodech
Název: Národní hospodářství. Díl druhý, Podnikatelská soustava, peníze a měna, o důchodech
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: cena peněz, důchody, národní hospodářství, organizace, podnikatel
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

V této knize jsou spojena tři témata, první je podnikatelská organizace a její koncentrace, kde autor vyzdvihuje pozorování nárůstu velkých organizací na úkor malých. V druhé části knihy, věnující se penězům a měně autor klade důraz na nestálost ceny peněz a z ní plynoucích změn ceny zboží. V závěrečné části, věnované důchodům, autor popisuje typy důchodů a jejich rozdělování.

(Bláha Jan)

Organisace a civilisace
Název: Organisace a civilisace
Autor: Šlechta, Emanuel
Klíčová slova: blahobyt, civilizace, organizace
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Autor považuje organizaci za „třetí stupeň“ vývoje civilizace. Zabývá se vývojem dělby práce a kolektivní prací, která vyžadovala stále lepší úroveň organizace. Rozebírá, proč je vyspělost organizace přímo úměrná blahobytu společnosti.

(Štegmann Tomáš)

Reforma berní
Název: Reforma berní
Autor: Novotný, Jan Maria
Klíčová slova: Berně, daně, daňová reforma, hospodářství, ideologie, organizace, právo, právo, reforma
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor analyzuje tehdejší berní soustavu a nabízí možnosti, jak by se dala reformovat. Poukazuje na její komplikovanost a neefektivitu.

(Opršal Petr)

Řízení a organisování
Název: Řízení a organisování
Autor: Šlechta, Emanuel
Klíčová slova: organizace, podnik, řízení systém
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Autor se zabývá třemi zaměňovanými, ale různými pojmy – organizace, řízení a systém. Tyto pojmy jsou ve vzájemné posloupnosti a jejich správným řešením můžeme dosáhnout úspěšného podniku. V článku je pak vysvětleno, jak se k takovému řešení dostaneme.

(Štegmann Tomáš)

Účinky zkušeností válečných i poválečných na vědu národohospodářskou
Název: Účinky zkušeností válečných i poválečných na vědu národohospodářskou
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: cedulové banky, měnová politika, mezinárodní obchod, organizace, peněžní a cenová politika, Peněžni teorie, směr deflacionistický a inflacionistický, úroková míra
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Autor rozdělil svoji dílo do sedmi částí. V každé části rozebírá jeden ekonomický činitel a jeho stav před válkou a i po válce. Veliká pozornost je věnována kapitolám o peněžní a cenové politice, kde je snaha o zmapování vývoje cenové hladiny, dále směry cenové politiky (deflacionistický a inflacionistický ) a závěrem úroková míra.
V ostatních kapitolách je pojednáno o otázkách měnových, o cedulových bankách, mezinárodní obchodní politice nebo o organizaci.
 

(Rožánková Alice)