Účinky zkušeností válečných i poválečných na vědu národohospodářskou

Autor: Mildschuh, Vilibald
Typ: kniha
Klíčová slova: cedulové banky, měnová politika, mezinárodní obchod, organizace, peněžní a cenová politika, Peněžni teorie, směr deflacionistický a inflacionistický, úroková míra
Bibliografický záznam: MILDSCHUH, Vilibald. Účinky zkušeností válečných i poválečných na vědu národohospodářskou. Praha:Nákladem Čes. společnosti národohospodářské. 1938, s. 28. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Nákladem Čes. společnosti národohospodářské
Rok: 1938
Rozsah stran: 28
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Autor rozdělil svoji dílo do sedmi částí. V každé části rozebírá jeden ekonomický činitel a jeho stav před válkou a i po válce. Veliká pozornost je věnována kapitolám o peněžní a cenové politice, kde je snaha o zmapování vývoje cenové hladiny, dále směry cenové politiky (deflacionistický a inflacionistický ) a závěrem úroková míra.
V ostatních kapitolách je pojednáno o otázkách měnových, o cedulových bankách, mezinárodní obchodní politice nebo o organizaci.
 

(Rožánková Alice)

Hodnocení:

Tato kniha od prof. Mildschuha je velmi přehledná, jasná a čtivá. Nedá se nic jiného než ji doporučit.
    Nejvíce se autor zaměřil na peněžní politiku a velice srozumitelně přiblížil vývoj cenové hladiny, kterou ukazuje jako cyklickou, ve smyslu, že střídavě klesá a pak následuje vzestup. Na to následuje ilustrace dvou směrů cenové politiky – deflacionostického a inflacionostického, a ukázka diametrálního odporu obou směrů. Za správnější je považován deflacionostický, jelikož inflacionistický sice přináší oživení, ale ne trvalé, protože velikou roli zde hrají fiktivní důchody a ty musí být odstraněny.
    Dále se autor věnuje měnovým otázkám a v této souvislosti zmiňuje 3 bloky států, jelikož po válce byly měnové poměry nejisté a státy měly snahu stabilizace, což mělo být provedeno pomocí připoutání devizové politiky ke zlatu. S tím dost souvisí otázka mezinárodní obchodní politiky, která nebyla moc příznivá. Po válce odpadaly úvěrové inflace, klesají ceny i odbyt, proto se výrobci snaží udržet odbyt alespoň ve své zemi. Z toho důvodu se země proti sobě navzájem chrání vyššími cly a mezinárodní obchod byl téměř nulový.
    Závěr je ukončen zmínkou o otázkách organizace apod. Jak jsem již zmínila na začátku, tak nelze jinak než tuto knihu doporučit.
 

(Rožánková Alice)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání