Národní hospodářství. Díl druhý, Podnikatelská soustava, peníze a měna, o důchodech

Autor: Koloušek, Jan
Typ: kniha
Klíčová slova: cena peněz, důchody, národní hospodářství, organizace, podnikatel
Bibliografický záznam: KOLOUŠEK, Jan. Národní hospodářství. Díl druhý, Podnikatelská soustava, peníze a měna, o důchodech. Praha:Česká matice technická. 1920, s. 262. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká matice technická
Rok: 1920
Rozsah stran: 262
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

V této knize jsou spojena tři témata, první je podnikatelská organizace a její koncentrace, kde autor vyzdvihuje pozorování nárůstu velkých organizací na úkor malých. V druhé části knihy, věnující se penězům a měně autor klade důraz na nestálost ceny peněz a z ní plynoucích změn ceny zboží. V závěrečné části, věnované důchodům, autor popisuje typy důchodů a jejich rozdělování.

(Bláha Jan)

Hodnocení:

Kniha Národní hospodářství II. od Jana Kolouška, je stejně jako jeho jiné knihy z velké části historickým exkurzem do dobových reálií a statistických dat. Na rozdíl od prvého dílu Národního hospodářství je v této knize znatelně méně statistických dat, nicméně tuto skutečnost autor nahrazuje zvýšeným množstvím slovního popisu historických dat a skutečností. Autor se dá považovat za ekonoma klasického smýšlení, především ve vztahu k podnikatelské sféře. Zřejmě nejvíce ceněna může být skutečnost, že si autor dokáže udržet nadhled nad empirickými skutečnostmi. Kniha by měla být přínosem pro každého zájemce o náhled do smýšlení jednoho z českých ekonomů počátku 20. století.

(Bláha Jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání