SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Diagnosa a léčení světové krise: kapitalismus na rozcestí
Název: Diagnosa a léčení světové krise: kapitalismus na rozcestí
Autor: Loevenstein, Jan
Klíčová slova: deflace, kapitalismus, komunismus, racionalizace, světová krize
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Autor v úvodu nejprve poznamenává, že krize není způsobena  nedostatkem statků, ale nedostatkem organizace. Nezkoumá ji ani z pohledu kapitalistického, ani z pohledu komunistického, ale logicky a nestranně.
Příčiny krize jsou v kapitalistickém systému racionalizace (technický pokrok) ve spojení s vadnou distribucí statků. V komunistickém systému je to naopak špatnou produkcí...

Havlíček jako hospodář
Název: Havlíček jako hospodář
Autor: Chalupný, Emanuel
Klíčová slova: Karel Havlíček Borovský, komunismus, liberalismus, životopis
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Článek je věnován soukromému životu Karla Havlíčka Borovského. Byl to houževnatý student, velmi šetrný ve stravě a oděvu, aby si mohl koupit české knihy. Tato šetrnost spíše než podnikavost značila jeho spíše konservativní vlastnosti. Deportací do Brixenu mu bylo znemožněno praktické výdělečné zaměstnání, zároveň byl nucen změnit své novinářské zaměření, zejména na zemědělství. Až do své smrti žil zejména z jmění dříve vydělaného. Je znám svými pestrými názory. Vyjadřoval se k téměř všem fázím, kterými národohospodářská věda prošla. Upjatá spořivost, které navykl již v mládí, se projevovala i v jeho názorech...

Politické spisy III. část I.
Název: Politické spisy III. část I.
Autor: Havlíček Borovský, Karel
Klíčová slova: byrokracie, centralizace, česká šlechta, daně, komunismus, peníze, vojsko
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1903
   
Abstrakt:

Česká šlechta

Pojednává o postavení šlechty v tehdejší době. Dle Borovského by i ona měla platit daně, protože placení daní vede ku prospěchu celého státu.


Co jest byrokracie

V článku nalezneme vysvětlení pojmů byrokracie a úřednictvo, a zároveň jsou pojmy postaveny ve vzájemný kontrast. Autor je zastáncem liberalismu, proto je spíše pro to, aby na úřadech bylo méně úředníků.


Komunismus

Autor považuje komunismus za strašidlo liberálních zásad. Komunismus je postaven na teorii, že nikdo nemá žádné jmění a vše je společné. Není nebezpečný, pokud nemá tolik příznivců, aby se mohl uskutečnit...

Vývoj sociálních ideí a hnutí
Název: Vývoj sociálních ideí a hnutí
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: komunismus, socialismus, sociální dějiny, sociální hnutí
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

V úvodu článku se autor snaží definovat pojem „socialismus“ a poukazuje na jeho nejednoznačnost. Rovněž naráží na jeho časté zaměňování s termínem „komunismus“, jehož podstatu považuje za odlišnou. Dále se pokouší nalézt kořeny sociálního myšlení v historii, zejména se zabývá myšlenkami řeckých filozofů a dějinami Říma a Izraele.

(Vlček Tomáš)