Vývoj sociálních ideí a hnutí

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: komunismus, socialismus, sociální dějiny, sociální hnutí
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Vývoj sociálních ideí a hnutí. Obzor národohospodářský XX. (1915). Praha:J. Otto. 1915, roč. XX., s. s. 35-37, 37-38, 38-40, 41-43, 324-327, 327-328, 328-330, 330-332, 375-380. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1915
Ročník: XX.
Rozsah stran: s. 35-37, 37-38, 38-40, 41-43, 324-327, 327-328, 328-330, 330-332, 375-380.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

V úvodu článku se autor snaží definovat pojem „socialismus“ a poukazuje na jeho nejednoznačnost. Rovněž naráží na jeho časté zaměňování s termínem „komunismus“, jehož podstatu považuje za odlišnou. Dále se pokouší nalézt kořeny sociálního myšlení v historii, zejména se zabývá myšlenkami řeckých filozofů a dějinami Říma a Izraele.

(Vlček Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání