Jan Koloušek

Datum narození : 15. prosinec 1859
Místo narození : Horní Rožínka
Datum úmrtí : 9. květen 1921
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 10
Počet článků v BE : 9
Přečti si

Cenné papíry, jejich národohospodářský veřejný a obchodní význam

Koloušek, Jan

Kniha se široce zabývá tematikou cenných papírů. Autor se věnuje jejich vzniku, dělení, cirkulaci a obchodu s nimi.

(Kopřivová Jitka)

Přečti si

České hospodářské a kulturní potřeby ve státním rozpočtu rakouském

Koloušek, Jan

V úvodní části je knížka diskusí nad státním rozpočtem Rakouska-Uherska, zejména ve vztahu k českým zemím. Dále rozebírá postavení Rakouska-Uherska v důležitých odvětvích, jako zahraniční obchod a přeprava. V závěru se zaměřuje na problémy vysokého zadlužení Předlitavska.

(Vlček Martin)

Přečti si

Národní hospodářství. Díl druhý, Podnikatelská soustava, peníze a měna, o důchodech

Koloušek, Jan

V této knize jsou spojena tři témata, první je podnikatelská organizace a její koncentrace, kde autor vyzdvihuje pozorování nárůstu velkých organizací na úkor malých. V druhé části knihy, věnující se penězům a měně autor klade důraz na nestálost ceny peněz a z ní plynoucích změn ceny zboží. V závěrečné části, věnované důchodům, autor popisuje typy důchodů a jejich rozdělování.

(Bláha Jan)

Přečti si

Národní hospodářství. Díl prvý, Úvod, populační problém, nauka o zemědělském a lesním těžení

Koloušek, Jan

Kniha je rozdělena do tří kapitol, v první autor vymezuje pojmy národního hospodářství, definuje, čím se národní hospodářství zabývá a vymezuje jeho postavení oproti ostatním vědám. Druhá kapitola, zabývající se populační teorií, vyvrací Malthusovu populační teorii na základě technologického pokroku, migrace a sociálních změn. Třetí kapitola pojednává o zemědělství a navazuje na migraci obyvatel z venkova do měst.

(Voleman Jakub)

Přečti si

Národní hospodářství. Díl třetí, Úvěr, cenné papíry a banky, doprava, tržní a obchodní organisace

Koloušek, Jan

Autor se zabývá problematikou úvěrů, dopravy a mezinárodního obchodu.  Kniha je rozdělena na tři kapitoly dle těchto oblastí, a každá oblast je pak rozepsána v několika podkapitolách. Kniha je bohatá na konkrétní informace, příklady z historie a příklady z praxe, které provázejí každou kapitolu.

(Novotný Marek)

Přečti si

O obchodu s cennými papíry a jejich národohospodářském významu

Koloušek, Jan

Kniha se detailně zabývá tématikou cenných papírů. Autor se věnuje významu a cirkulaci cenných papírů, popisuje burzovní a bankovní obchody s cennými papíry. Rovněž poskytuje přehled o cenných papírech v době Rakouska-Uherska, jejich princip, druhy a použití. Vše názorně ukazuje na tematických příkladech.

(Silvarová Lenka)

Přečti si

O státních dluzích, o státním úvěru, o emisích a konversích státních půjček

Koloušek, Jan

Autor se zabývá vývojem zadlužení tehdejších evropských států a vývojem státních půjček. Zaznamenává vývoj výše těchto dluhů, emisní kurzy půjček, nominální úrokové míry a skutečné úrokové míry.

(Helanová Tereza)

Přečti si

Rašínova reforma měny

Koloušek, Jan

Autor diskutuje potřebnost a nevýhody Rašínovy reformy.

(Vlček Martin)

Přečti si

Systém národního hospodářství. Část prvá všeobecná

Koloušek, Jan

Tato kniha obsahuje popis, vysvětlení a historický vývoj základních národohospodářských témat. Snaží se zde vysvětlit pojem národní hospodářství, co vše pod něj spadá a čím je charakterizováno. Pojednává dále vcelku detailně o lidských potřebách, jejich ukojování a tématech s tím spojených.

(Klement Josef)

Přečti si

Úvod do národního hospodářství

Koloušek, Jan

V této knize nás autor seznámí se základními ekonomickými pojmy jako jsou statek, potřeba či kapitál. Dále nás zavede do problematiky zvětšující se lidské populace, problematiky zemědělství a o důchodech a informuje nás o podnikatelské soustavě, včetně všech nejdůležitějších pojmů.

(Langmajer Jakub)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání