Národní hospodářství. Díl prvý, Úvod, populační problém, nauka o zemědělském a lesním těžení

Autor: Koloušek, Jan
Typ: kniha
Klíčová slova: národní hospodářství, populační otázka, zemědělství
Bibliografický záznam: KOLOUŠEK, Jan. Národní hospodářství. Díl prvý, Úvod, populační problém, nauka o zemědělském a lesním těžení. Praha:Česká matice technická. 1920, s. 256. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká matice technická
Rok: 1920
Rozsah stran: 256
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Kniha je rozdělena do tří kapitol, v první autor vymezuje pojmy národního hospodářství, definuje, čím se národní hospodářství zabývá a vymezuje jeho postavení oproti ostatním vědám. Druhá kapitola, zabývající se populační teorií, vyvrací Malthusovu populační teorii na základě technologického pokroku, migrace a sociálních změn. Třetí kapitola pojednává o zemědělství a navazuje na migraci obyvatel z venkova do měst.

(Voleman Jakub)

Hodnocení:

Tato kniha je první ze tří dílů autorova Národního hospodářství, takže její značná část je věnována vymezení pojmů a historickému vývoji vykládaného obsahu. V první kapitole autor definuje pojmy, jako například statek, nebo vymezuje celé národní hospodářství jako vědu a ukazuje její zastoupení proti ostatním vědám. V této kapitole najdeme hodně členění (statků, oborů národního hospodářství, právního vymezení atd.), a dále historický vývoj ekonomického myšlení téměř od počátku lidské civilizace až do dob autora. Ve druhé kapitole autor rozebírá populační otázky jako migrace, přesun lidí mezi výrobními sektory a sociální vývoj společnosti. Poslední kapitola pojednává o přesunu lidí ze zemědělství do jiných výrobních sektorů. Autor zde ukazuje přesun pracovních sil ve vyspělých zemích ze zemědělství do průmyslové výroby a služeb. Domnívá se, že je to způsobeno hlavně technologickým a společenským pokrokem, což dokazuje na mnoha tabulkových hodnotách.  Kniha je poměrně dobře čtivá, ovšem některé ekonomické závěry se postupem času ukázaly jako mylné, jiné naopak pravdivé. Pro svou dobu však zřejmě byla velmi přínosná.

(Voleman Jakub)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání