Národní hospodářství. Díl třetí, Úvěr, cenné papíry a banky, doprava, tržní a obchodní organisace

Autor: Koloušek, Jan
Typ: kniha
Klíčová slova: doprava, národní hospodářství, obchod, trh, úvěr
Bibliografický záznam: KOLOUŠEK, Jan. Národní hospodářství. Díl třetí, Úvěr, cenné papíry a banky, doprava, tržní a obchodní organisace. Praha:Česká matice technická. 1921, s. 285. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká matice technická
Rok: 1921
Rozsah stran: 285
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se zabývá problematikou úvěrů, dopravy a mezinárodního obchodu.  Kniha je rozdělena na tři kapitoly dle těchto oblastí, a každá oblast je pak rozepsána v několika podkapitolách. Kniha je bohatá na konkrétní informace, příklady z historie a příklady z praxe, které provázejí každou kapitolu.

(Novotný Marek)

Hodnocení:

Kniha je psána na můj vkus až moc odborně a obsahuje přespříliš informací, které, pokud se čitatel o téma do hloubky nezajímá, jsou velmi těžko stravitelné. Autor sice u každé kapitoly nejprve uvede teorii v pár odstavcích a poté se snaží vše vysvětlit na příkladech z praxe, avšak i tyto příklady jsou psány velice odbornou formou, a je tedy dost těžké všechny informace strávit. Knize zároveň na čtivosti nepřidává ani poněkud starší čeština, která mě osobně dělala nemalé potíže, většinou i v pochopení odborného textu. Knihu bych doporučil jako podklady při psaní odborné práce na některé z témat, kterým se autor věnuje, neboť jsou všechna tato témata v knize opravdu obsáhle popsaná. Jedná se vlastně o učebnici tehdejšího národohospodářství.

(Novotný Marek)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání