O státních dluzích, o státním úvěru, o emisích a konversích státních půjček

Autor: Koloušek, Jan
Typ: kniha
Klíčová slova: běžný úrok, emise, konverse, kurz, nominální, půjčka, státní dluh, úroková míra, úvěr
Bibliografický záznam: KOLOUŠEK, Jan. O státních dluzích, o státním úvěru, o emisích a konversích státních půjček. Praha:Sdružení československého úřednictva ústavů peněžních. 1913, s. 121. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Sdružení československého úřednictva ústavů peněžních
Rok: 1913
Rozsah stran: 121
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se zabývá vývojem zadlužení tehdejších evropských států a vývojem státních půjček. Zaznamenává vývoj výše těchto dluhů, emisní kurzy půjček, nominální úrokové míry a skutečné úrokové míry.

(Helanová Tereza)

Hodnocení:

Kniha obsahuje velké množství údajů, především číselných, je tedy třeba mít v daném tématu přehled. Její čtivost je tedy zhoršena, není určena pro laiky.
Velmi podrobně mapuje vývoj dluhů jednotlivých států a půjček, které tyto státy přijímaly. Nabízí poměrně podrobný výčet jednotlivých půjček a hodnotí, zda si země braly půjčky za dobrých podmínek či zda byla rozhodnutí o půjčkách a emisích dluhopisů špatná, a země tedy byla vystavena zbytečně velkým výdajům. Uvádí, za jakých podmínek země půjčky přijímaly, a nabízí přijatelnější varianty, ke kterým se země měly uchýlit. Poukazuje na chyby, kterých se státy dopustily a zda byly tyto půjčky přínosné pro stát či spíše státu uškodily.
Autor v tomto ohledu hodnotí hospodaření jednotlivých zemí s dluhy. Zabývá se především úrokovými mírami a tím, jak se zemím dařilo snižovat dluhové zatížení pomocí umořovacích fondů a především konversemi těchto měr na nižší úroveň. Dochází k závěru, že velká část přijatých půjček je nesmyslná a nepřinesla žádné benefity, pouze větší zadlužení a konverse půjček byla prováděna špatně. Poukazuje však také na mnohé správné kroky v oblasti zacházení s půjčkami a snižování zadlužení.
Zabývá se téměř výhradně evropskými státy, pojednává o úvěrech Francie, Rakouska-Uherska, Pruska, Německa, Velké Británie, Itálie.

(Helanová Tereza)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání