Obzor národohospodářský X (1905)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1905
Ročník : X
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1905. roč. X. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_X
   

Seznam článků

Přečti si

K reformě řádu živnostenského, In: Obzor národohospodářský X (1905)

Gruber, Josef

Článek zaměřený na vývoj a růst průmyslové výroby a jejího vlivu na živnostníky. Josef Gruber se v článku odvolává na G. Sombarta. V úvodu článku se zabývá současným stavem hospodářství, jaké změny s sebou přinesl nárůst počtu obyvatel a průmyslové výroby, přesun lidí ze zemědělství do průmyslových odvětví (porovnání evropských zemí a domácích podmínek). Tím se dostává k hlavnímu tématu článku, živnostenskému řádu. Po zhodnocení současného stavu navrhuje konkrétní změny, které by měly nastat a z jakých důvodů. Poukazuje na nutnost zavedení jednotných zkoušek, které by měly jednotný postup, rozsah a druh zkušební látky i taxy...

Přečti si

Několik dat o hospodářských a sociálních poměrech pražských, In: Obzor národohospodářský X (1905)

Horáček, Cyril

Zpráva týkající správy Prahy a jejího okolí. Po historickém úvodu popisujícím rozšiřování hranic města související se zvýšením počtu Pražanů. V článku se zabývají efektivním správou města. Popisují současné fungování, Ústřední správu, která čtvrtím vzhledem k jejich odlišnostem poskytuje určitou míru autonomie. Nicméně neefektivně řeší daň činžovní (vlastníci domů na předměstí, okresní přirážky). Porovnává náklady, které by s sebou přinesla jednotlivá řešení změny při stanovování výběru daně činžovní vzhledem k poloze dané nemovitosti.

(Kopecká Lenka)

Přečti si

Pojištění zemědělského dělnictva ve vládním programu pojišťovacím, In: Obzor národohospodářský X (1905)

Fiedler, František

Článek rozebírající reformu Vládního programu pojišťovacího z roku 1887/8, která se týkala pojištění lidí pracujících v zemědělství. Autor zaujímá kritický postoj vůči reformě, v úvodu článku ji bez osobních připomínek popíše. V další části článku konkrétně ukazuje, jaké finanční náklady by úrazové a nemocenské přineslo zaměstnancům a státu. Upozorňuje na nedostatky, netýká se všech pracovníků zemědělství.

(Kopecká Lenka)

Přečti si

Rentové statky v Haliči, In: Obzor národohospodářský X (1905)

Fiedler, František

Kritika se zaměřuje na pomalost a záměrnou nečinnost říšské rady při schvalování zákonů potřebných pro vydávání zemských zákonů. Stavu odpovídá politické rozpoložení ve Vídni, které je spíše autonomistické a za žádnou cenu nechce omezovat svoje pravomoci. Bohužel s nečinností souvisí i neuskutečnění smírných reforem mezi autonomisty a centralisty.
V Haliči se rozhodli jít svým směrem a vytvořit zákon bez předchozího schválení. Jedná se o zákon o rentových statcích, napomáhající zadluženým statkům; rozvoji, zvětšování a zvelebování hospodářství. Záměr můžeme srovnat s Falkenhaynovým projektem, i když se zde nacházejí určité rozdíly...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání