SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Náš problém nezaměstnanosti
Název: Náš problém nezaměstnanosti
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: nezaměstnanost, práce, statistika, trh práce, zaměstnanost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor poukazuje na nedostatky, ktoré spôsobujú problém nezamestnanosti a následne sa zaoberá jeho možným riešením a vyjadruje názor na zdvojnásobenie výroby a vývozu, ktoré úplne ozdravia trh práce a celého súkromného a štátneho hospodaárstva.

(Vyoral Martin)

Několik poznámek k poměru kapitálu a práce
Název: Několik poznámek k poměru kapitálu a práce
Autor: Schmidt, Otto
Klíčová slova: ekonómia, kapitál, populační činitel, práca, zaměstnanost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor v článku opisuje statickú rovnováhu medzi kapitálom a prácou, taktiež dáva do pozornosti nový populačný činiteľ, ktorý intenzívne zasiahne do pomeru kapitál-práca.

(Vyoral Martin)

Průmysly zušlechťující
Název: Průmysly zušlechťující
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: obyvatelstvo, Protektorát Čechy a Morava, průmysl, průmyslová odvětví, zaměstnanost, zpracovatelský průmysl
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Článek pojednává o změnách v průmyslových odvětvích v Československu, které nastaly po ustanovení nových státních hranic. Autor popisuje vývoj zaměstnanosti napříč jednotlivými odvětvími od hudebního, hračkářského, sklářského, papírnického a soustružnického průmyslu přes grafický, kožařský, oděvnický až po odvětví zabývající se zpracováním kovů, kamene nebo zemin či výrobny textilních strojů.  Dále uvádí, že 3/4 vývozu tvoří hotové výrobky, z nichž je většina právě ze zušlechťujícího průmyslu, tedy průmyslu poskytujícím výrobkům přidanou hodnotu, které akumulují aktiva na splácení dluhů z dovozu...

Věstník jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách
Název: Věstník jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách
Autor:
Klíčová slova: dělnické hnutí, průmysl, zaměstnanost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1906
   
Abstrakt:

Informace o 73. výroční valné hromadě Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. Nejdůležitější částí valné hromady byla přednáška Josefa Jareše, který hovoří o kritické době pro veškerý průmysl i podnikání a zmohutnění počtu členů v dělnickém hnutí. To se primárně dělí na 3 tábory: sociálně demokratické, národní sociální a dělnictvo nehlásící se k žádné politické skupině. Uvedeny jsou i tři tabulky, které ukazují poměr zaměstnaných dělníků organizovaných ve hnutí dle jednotlivých zemí, dále srovnání s rokem 1901 a rozdělení dle zaměstnání.

Růžičková Zuzana