SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářský význam territoriálních změn na balkánském poloostrově
Název: Hospodářský význam territoriálních změn na balkánském poloostrově
Autor: Daneš, Jiří Viktor
Klíčová slova: balkánské země, dopravní komunikace, obyvatelstvo, přírodní zdroje, územní změny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1914
   
Abstrakt:

Stav územného rozdelenia na balkánskom polostrove v roku 1914 z pohľadu výhodnosti respektíve nevýhodnosti pre poľnohospodárstvo a inú hospodársku činnosť. Článok sa venuje i vtedajšiemu stavu prírodného bohatstva v jednotlivých krajinách, ako sú napríklad lesy, bane (doly) alebo minerálne pramene a ich možnému budúcemu využitiu.  Naskytá sa pohľad i na stav obyvateľstva, stav dopravných komunikácií.

Bučko Ján

Průmysly zušlechťující
Název: Průmysly zušlechťující
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: obyvatelstvo, Protektorát Čechy a Morava, průmysl, průmyslová odvětví, zaměstnanost, zpracovatelský průmysl
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Článek pojednává o změnách v průmyslových odvětvích v Československu, které nastaly po ustanovení nových státních hranic. Autor popisuje vývoj zaměstnanosti napříč jednotlivými odvětvími od hudebního, hračkářského, sklářského, papírnického a soustružnického průmyslu přes grafický, kožařský, oděvnický až po odvětví zabývající se zpracováním kovů, kamene nebo zemin či výrobny textilních strojů.  Dále uvádí, že 3/4 vývozu tvoří hotové výrobky, z nichž je většina právě ze zušlechťujícího průmyslu, tedy průmyslu poskytujícím výrobkům přidanou hodnotu, které akumulují aktiva na splácení dluhů z dovozu...

Válka a populační problém
Název: Válka a populační problém
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: obyvatelstvo, porodnost, sňatečnost, Úbytek populace, úmrtnost, válka
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1916
   
Abstrakt:

Článek pojednává o vztahu mezi úbytkem populace a válkou. Autor se domnívá, že jednou z příčin války je nerovnoměrný přírůstek obyvatel v zemích Evropy. Obecně úbytek porodnosti znamená dlouhodobý úpadek země vedoucí k postupnému zániku národa. Ze statistik vyplývá, že téměř v celé Evropě dochází od 60. let 19. stol. k úbytku porodnosti, což je dále spojováno s vlivy na úmrtnost. Autor se zaměřuje zejména na poměry Francie, Německa, Rakouska a Ruska. Nejvíce byla úbytkem populace zasažena Francie. V Německu úbytek populace zbrzdila katolická víra, která podněcuje porodnost. Rakousko autor kvůli jeho členitosti rozebírá dle národností a víry...

Změny v hospodářském a sociálním rozvrstvení obyvatelstva českých zemí
Název: Změny v hospodářském a sociálním rozvrstvení obyvatelstva českých zemí
Autor: Boháč, Antonín
Klíčová slova: obyvatelstvo, pozemková reforma, průmysl, sčítání lidu, zaměstnanci, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Z výsledků sčítání lidu je snadné zjistit, že během světové války bylo málo novorozenců a následně málo lidí v produktivním věku. Postupně se snižoval také počet manuálních pracovníků. Pozemková reforma, která byla sestavena za účelem zvýšení nebo alespoň na udržení zemědělců, měla spíše negativní dopad.

(Pešicová Kateřina)