Průmysly zušlechťující

Autor: Klimecký, Vladimír
Typ: článek
Klíčová slova: obyvatelstvo, Protektorát Čechy a Morava, průmysl, průmyslová odvětví, zaměstnanost, zpracovatelský průmysl
Bibliografický záznam: KLIMECKÝ, Vladimír. Průmysly zušlechťující. Obzor národohospodářský XLIV. (1939). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1939, roč. XLIV, s. s. 42─71. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1939
Ročník: XLIV
Rozsah stran: s. 42─71
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek pojednává o změnách v průmyslových odvětvích v Československu, které nastaly po ustanovení nových státních hranic. Autor popisuje vývoj zaměstnanosti napříč jednotlivými odvětvími od hudebního, hračkářského, sklářského, papírnického a soustružnického průmyslu přes grafický, kožařský, oděvnický až po odvětví zabývající se zpracováním kovů, kamene nebo zemin či výrobny textilních strojů.  Dále uvádí, že 3/4 vývozu tvoří hotové výrobky, z nichž je většina právě ze zušlechťujícího průmyslu, tedy průmyslu poskytujícím výrobkům přidanou hodnotu, které akumulují aktiva na splácení dluhů z dovozu. Závěrem autor na základě dat říká, že Československo je nyní zemí menší, ale v celkovém průměru je stále ve stejném poměru státem průmyslovým.

(Feurich Marek)

Hodnocení:

Článek z roku 1939 pojednává o změnách v průmyslových odvětvích v Československu, které nastaly po ustanovení nových státních hranic. V průmyslu bylo zaměstnáno 4 a půl milionu lidí což představuje přibližně 30% obyvatel tehdejšího Československa. Autor uvádí, že 3/4 vývozu tvoří hotové výrobky, z nichž je většina právě ze zušlechťujícího průmyslu, které akumulují aktiva na splácení dluhů z dovozu. Po změně hranic vznikl úbytek pracovníků v průmyslu ve výši 39%, oproti tomu co do velikosti se země zmenšila přibližně o 30%. Nejmarkantnější poklesy se projevují v průmyslu hudebním, hračkářském, sklářském a soustružnickém. To hlavně z důvodu akumulace  těchto průmyslových závodů v příhraničních oblastech. Naopak nejmenší poklesy hlásí odvětví grafické, kožařské a oděvnické. Největší odvětví zabývající se zpracováním kovů zaznamenává pokles 29%, což je však rovnoměrné k celkové ztrátě území a obyvatel, tudíž je stále dostačující pro domácí spotřebu a v některých oblastech dokonce akumuluje přebytky pro vývoz. Výjimku tvoří výrobny textilních strojů, které skoro všechny zůstaly na území Německa. V průmyslu kamene a zemin ztrácíme 42% z valné části ve prospěch Německu. Z toho největší ztráty zaznamenáváme porcelánovém průmyslu. Ve sklářském průmyslu je pokles ve výši 66%, ale například v dřevozpracujícím průmyslu jsou úbytky rovnoměrné ke ztrátě obyvatel a území, stejně tomu tak je v kožešnickém, oděvnickém a dalo by se říci i potravinářském průmyslu. Další citelná ztráta se projevuje v papírenském průmyslu a to konkrétně 52%. V textilním průmyslu ztráty dosahují 2/3. Na závěr autor uvádí, že z dat vyplývá, že Československo je nyní zemí menší, ale v celkovém průměru je stále ve stejném poměru státem průmyslovým.

(Feurich Marek)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání