SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Náš problém nezaměstnanosti
Název: Náš problém nezaměstnanosti
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: nezaměstnanost, práce, statistika, trh práce, zaměstnanost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor poukazuje na nedostatky, ktoré spôsobujú problém nezamestnanosti a následne sa zaoberá jeho možným riešením a vyjadruje názor na zdvojnásobenie výroby a vývozu, ktoré úplne ozdravia trh práce a celého súkromného a štátneho hospodaárstva.

(Vyoral Martin)

Naše statistika po válce
Název: Naše statistika po válce
Autor: Krejčí, Dobroslav
Klíčová slova: statistický zákon, statistika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1916
   
Abstrakt:

Autor v textu poukazuje na důležitost statistiky a to především v nastávající době poválečné, jelikož válka tuto činnost v některých směrech omezila či zcela zastavila a lidé začali pociťovat její důležitost. Největší problém ve statistice (sbírání statistických dat) vidí autor v chybějícím statistickém zákoně. Pro získání poctivé, pravdivé a všestranné statistiky považuje za nutné zavedení několika opatření: 1) Především dát veškeré statistice pevný právní základ. Tedy zavedení již zmiňovaného statistického zákona. 2) Náležitá organice statistiky zahrnující a) cílevědomý plán, b) rozdělení úloh mezi úřady a za c) náležité vybavení statistických orgánů...

Několik dat z hospodářské statistiky
Název: Několik dat z hospodářské statistiky
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: statistika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1902
   
Abstrakt:

V tomto rozsáhlém článku najdeme statistické údaje týkající se například vývozu pšenice, vývoje železniční sítě, telegrafní sítě nebo údaje o zahraničním obchodu. Gruber se tímto zabývá z toho důvodu, že neexistuje žádný přehled statistických dat, lidé jsou odkázáni na denní listy nebo učebnice, v nichž jsou údaje velice zastaralé.

Kateřina Sobotková

Statistika obchodu mezi Rakouskem a Uherskem
Název: Statistika obchodu mezi Rakouskem a Uherskem
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: obchod, Rakousko, statistika, Uhersko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

V článku je popisována změna získávání dat a výpočtu statistiky obchodu mezi Rakouskem a Uherskem.

(Koudelka Tomáš)

Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky
Název: Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky
Autor: Zeman, František
Klíčová slova: burza, daně, dopravní politika, hornictví finanční věda, hospodářská politika, hospodářská teorie, obchodní politika, peníze, průmyslová politika, sociální politika, statistika, úvěr, zemědělská politika
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Kniha je učebnicí základů z oblasti hospodaření, finanční vědy a statistiky. Je rozdělena do čtyř částí, kde jsou vysvětleny pojmy, teorie, jejich zástupci, popis práce orgánů a institucí i úprava v zákonech.
První část s názvem Hospodářská teorie obsahuje vylíčení jednotlivých teorií, dále se pak věnuje oblasti výroby a spotřeby, popisuje historii peněz a úlohu cedulové banky, rozebírá problematiku úvěru a jeho druhy, vysvětluje, jak funguje burza.
V Hospodářské a sociální politice nás autor seznamuje se základy různých druhů politik, jako je politika zemědělská, průmyslová, obchodní, dopravní nebo sociální.
V části Finanční věda se věnuje hospodaření finančních...