SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O naší pozemkové reformě
Název: O naší pozemkové reformě
Autor: Voženílek, Jan
Klíčová slova: latifundie, Nejvyšší účetní kontrolní úřad, pozemková reforma, prováděcí orgány, státní pozemkový úřad, úvěrový zákon, velkostatky, záborový zákon, zákon náhradový, zákon o Státním pozemkovém úřadě, zákon přídělový
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Tato publikace o pozemkové reformě je velice prospěšná hlavně z hlediska obrovské koncentrace dat, které se netýkají pouze naší země, ale jsou zasazena i do širšího evropského kontextu a nechybí zde mezinárodní srovnání. Data jsou navíc velice přehledně tabulkově i graficky vyvedena. Publikace se nevěnuje pouze majetkovým přesunům, ale též zákonodárství, které je provázely, a úřadům, které kvůli reformě vznikly.

(Tišl Zdeněk)

Očista českých krajů od německé držby pozemkové
Název: Očista českých krajů od německé držby pozemkové
Autor: Mayer, Alfred Maria
Klíčová slova: nacionalismus, Národní rada česká, pozemková držba, velkostatky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1911
   
Abstrakt:

Z referátu Národní radě české. Autor chválí český hospodářský rozmach, který proběhl v posledních dvou desetiletích a byl způsoben posílením českého obchodu a průmyslu. Zdůrazňuje, že pro další posílení hospodářské a politické moci je potřeba, aby vlastnictví veškeré půdy bylo v rukou národa, který ji obývá. Téměř čtvrtina půdy českých krajů se nachází v nečeské držbě, což je následkem událostí po Bílé hoře. Autor považuje převedení vlastnictví české půdy do rukou českého národa za hlavní národohospodářský úkol. Dále nabízí organizační kroky, jak tohoto cíle dosáhnout.

(Franek Ondřej)

Velkostatek, fideikomis a agrární reforma
Název: Velkostatek, fideikomis a agrární reforma
Autor:
Klíčová slova: agrární reforma, fideikomis, velkostatky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1919
   
Abstrakt:

V tomto článku se můžeme dočíst o latifundiích neboli velkostatcích v českých zemích, o jejich vzniku, majitelích, velikosti a významu. Také sleduje rozdíly  v alpských zemích, kde například velkostatky neměly takový význam pro zemědělství jako tomu bylo u nás.

(Sobotková Kateřina)

Vliv rozdělení pozemkového majetku na hustotu zemědělské obyvatelstva
Název: Vliv rozdělení pozemkového majetku na hustotu zemědělské obyvatelstva
Autor: Auerhan, Jan
Klíčová slova: hustota obyvatelstva, velkostatky, vystěhovalectví, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1911
   
Abstrakt:

Autor analyzuje závislost velikosti vystěhovalectví a rozdělení pozemkového majetku. Vychází z přednášky prof. Dr. M. Seringa a z práce prof. Rauchberga. Využívá dat o rozdělení pozemkového majetku z roku 1896 a hustotě zemědělského obyvatelstva z roku 1900. Představuje problémy, které mohou být s analýzou těchto dat spojeny. Na základě svého pozorování dochází k závěru, že rozdělení pozemkového majetku má značný vliv na hustotu zemědělského obyvatelstva. Velkostatky mají na hustotu zemědělského obyvatelstva záporný vliv.

(Franek Ondřej)