O naší pozemkové reformě

Autor: Voženílek, Jan
Typ: kniha
Klíčová slova: latifundie, Nejvyšší účetní kontrolní úřad, pozemková reforma, prováděcí orgány, státní pozemkový úřad, úvěrový zákon, velkostatky, záborový zákon, zákon náhradový, zákon o Státním pozemkovém úřadě, zákon přídělový
Bibliografický záznam: VOŽENÍLEK, Jan. O naší pozemkové reformě. Praha:Česká společnost národohospodářská . 1930, s. 22. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká společnost národohospodářská
Rok: 1930
Rozsah stran: 22
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Tato publikace o pozemkové reformě je velice prospěšná hlavně z hlediska obrovské koncentrace dat, které se netýkají pouze naší země, ale jsou zasazena i do širšího evropského kontextu a nechybí zde mezinárodní srovnání. Data jsou navíc velice přehledně tabulkově i graficky vyvedena. Publikace se nevěnuje pouze majetkovým přesunům, ale též zákonodárství, které je provázely, a úřadům, které kvůli reformě vznikly.

(Tišl Zdeněk)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání