SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dnešní krise agrární
Název: Dnešní krise agrární
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: agrární krise, latifundie, pachtýř, rolník, zadluženost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Článek popisuje hospodářskou situaci v dané době (konec 19. století), rozdělení obyvatelstva pracujícího v jednotlivých odvětvích, přičemž nejvíce lidí pracovalo v zemědělství a průmyslu. Autor zdůrazňuje důležitost prostých obyvatel (dělníků, rolníků) a tehdejšího velkého rozvoje zemědělství a pokroků v něm dosažených v předešlé době. Poté se autor věnuje rozboru jednotlivých příčin agrární krise (hospodářskými, sociálními i jinými). Pozornost je zde zaměřena na pokles cen obilí a na příčiny tohoto poklesu, přičemž se autor vrací až do 30. let 19. století (zdvojnásobení nákladů na produkci obilí a současný výrazný pokles cen)...

O naší pozemkové reformě
Název: O naší pozemkové reformě
Autor: Voženílek, Jan
Klíčová slova: latifundie, Nejvyšší účetní kontrolní úřad, pozemková reforma, prováděcí orgány, státní pozemkový úřad, úvěrový zákon, velkostatky, záborový zákon, zákon náhradový, zákon o Státním pozemkovém úřadě, zákon přídělový
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Tato publikace o pozemkové reformě je velice prospěšná hlavně z hlediska obrovské koncentrace dat, které se netýkají pouze naší země, ale jsou zasazena i do širšího evropského kontextu a nechybí zde mezinárodní srovnání. Data jsou navíc velice přehledně tabulkově i graficky vyvedena. Publikace se nevěnuje pouze majetkovým přesunům, ale též zákonodárství, které je provázely, a úřadům, které kvůli reformě vznikly.

(Tišl Zdeněk)

Omyly a nebezpečí pozemkové reformy
Název: Omyly a nebezpečí pozemkové reformy
Autor: Pekař, Josef
Klíčová slova: latifundie, pozemek, reforma, rozloha
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá pozemkovou reformou v Československu. Autor vyjadřuje veskrze kritický názor na to, jak tato reforma ovlivní zemi do budoucna. Kritika je zaměřena hlavně na očekávaný nepříznivý vliv na výrobu, jak rostlinnou tak živočišnou, na zásobování měst, na rozsah a kvalitu průmyslových ploch, na plochy osevu, výnosy. Kniha je dále zaměřena na nedostatečné finanční vyrovnání státu se zemědělci, výkupní cena půdy je daleko nižší než její cena tržní.

(Kursa Jakub)