SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářska Morava
Název: Hospodářska Morava
Autor: Hodáč, František
Klíčová slova: hospodářský rozvoj, Morava, moravský separatismus, nacionalismus
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1913
   
Abstrakt:

Autor článku se zabývá českým hospodářským životem, českou hospodářskou pozicí a hospodářskou budoucností tehdejší Moravy. Pokouší se pomocí rozsáhlých údajů a statistik přiblížit příčiny slabého hospodářského postavení české Moravy oproti německé, zvláště pak v průmyslové výrobě a podnikatelské činnosti.

(Trnovská Zuzana)

Očista českých krajů od německé držby pozemkové
Název: Očista českých krajů od německé držby pozemkové
Autor: Mayer, Alfred Maria
Klíčová slova: nacionalismus, Národní rada česká, pozemková držba, velkostatky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1911
   
Abstrakt:

Z referátu Národní radě české. Autor chválí český hospodářský rozmach, který proběhl v posledních dvou desetiletích a byl způsoben posílením českého obchodu a průmyslu. Zdůrazňuje, že pro další posílení hospodářské a politické moci je potřeba, aby vlastnictví veškeré půdy bylo v rukou národa, který ji obývá. Téměř čtvrtina půdy českých krajů se nachází v nečeské držbě, což je následkem událostí po Bílé hoře. Autor považuje převedení vlastnictví české půdy do rukou českého národa za hlavní národohospodářský úkol. Dále nabízí organizační kroky, jak tohoto cíle dosáhnout.

(Franek Ondřej)