SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářství usměrňované ve světle teorie a prakse
Název: Hospodářství usměrňované ve světle teorie a prakse
Autor: Matoušek, Josef
Klíčová slova: hospodářská politika, obilní monopol, státní zásahy, vázané hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

 Významná část knihy je věnována historické podstatě a vývoji metod usměrňovaného hospodářství. Jsou jmenováni autoři, kteří se tímto tématem zabývali od merkantilismu až po autorovu současnost. Zároveň je odkazováno na jejich díla, která se touto problematikou v průběhu dějin zaobírají; autor tak podává ucelený přehled podstatných prací a názorových proudů pojednávajících o usměrňovaném hospodářství na průřezu dějin.
   V následující části jsou zásahy státního aparátu do ekonomiky podrobeny kritice. Autor klade důraz na nutnost komplexního chápání ekonomiky se všemi důsledky její propojenosti...

Kam od liberalismu
Název: Kam od liberalismu
Autor: Kratochvíl, Jaroslav
Klíčová slova: diktátorské režimy, federace, konfederace, státní zásahy, syndikáty, vázané hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Článek se zabývá otázkou odklonu od liberalismu po hospodářské krizi. V této době sílily tlaky na zintenzivnění státních zásahů v hospodářství, zřizování organizací, které by zajišťovaly řád ve společnosti. Tím mělo docházet mimo jiné k přesunu pravomocí ve prospěch administrativy, především v režimech diktátorských. V těchto režimech se totiž předpokládal snadnější odklon od liberalismu. Autor použil v článku příklad Itálie s fašistickým režimem a Německa s režimem hitlerovským. Italský model staví na organizacích a kolektivech a to konkrétně na organizacích zaměstnavatelských a zaměstnaneckých mezi, které ještě zabudoval spojovací článek, korporace...

Kartely a stát
Název: Kartely a stát
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: kartel, rayonovací úmluvy, státní zásahy
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Článek se zabývá situací a postavením kartelů u nás. Pojednává o návrhu na jejich úpravu, který byl v dané době předložen poslanecké sněmovně. Hotowetz v článku diskutuje příčiny vzniku kartelů, možné dopady volnějšího, nebo naopak přísnějšího postoje vůči kartelům a kartelovým zákonům, na jejich úskalí, či případné výhody. Vše demonstruje hlavně na cukrovarnickém a lihovarnickém průmyslu. V dané souvislosti zmiňuje rovněž i další státní zásahy a jejich možné dopady na ekonomiku, jakož i další související vládní návrhy a jejich důsledky.

(Čížková Michaela)