Hospodářství usměrňované ve světle teorie a prakse

Autor: Matoušek, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: hospodářská politika, obilní monopol, státní zásahy, vázané hospodářství
Bibliografický záznam: MATOUŠEK, Josef. Hospodářství usměrňované ve světle teorie a prakse. Praha:Pražské akciové tiskárny . 1933, s. 203. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražské akciové tiskárny
Rok: 1933
Rozsah stran: 203
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

 Významná část knihy je věnována historické podstatě a vývoji metod usměrňovaného hospodářství. Jsou jmenováni autoři, kteří se tímto tématem zabývali od merkantilismu až po autorovu současnost. Zároveň je odkazováno na jejich díla, která se touto problematikou v průběhu dějin zaobírají; autor tak podává ucelený přehled podstatných prací a názorových proudů pojednávajících o usměrňovaném hospodářství na průřezu dějin.
   V následující části jsou zásahy státního aparátu do ekonomiky podrobeny kritice. Autor klade důraz na nutnost komplexního chápání ekonomiky se všemi důsledky její propojenosti. Varuje před nedokonale uváženými státními zásahy, zbytečným rozrůstáním administrativního aparátu a poskytováním služeb státem v nadbytečně neefektivním množství, naopak klade důraz na kontrolní funkci státu ve světě tržních vztahů. Obsah knihy se dotýká také s tím spojených politických problémů; autor zdůrazňuje potřebu zamezení vzniku koalic a následné tříštění moci. Prosazuje vládu jedné strany jako záruku odpovědnosti jednotného přístupu v řešení národohospodářských otázek.
   Poslední část knihy je věnována praktickým otázkám: autor z pohledu ministra obchodu v době hospodářské krize bilancuje práci, úspěchy a neúspěchy svého resortu, potažmo celé vlády. Podrobněji rozebírá zákon na ochranu nájemníků, zřízení státního železničního zasilatelství, vyhlášení státního obilního monopolu nebo zavádění celních tarifů v okolních a evropských zemích. Na závěr je zformulováno dvanáct tezí, kterými autor transformuje své zkušenosti v doporučení dalším vládám.

(Polášek Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání