Kam od liberalismu

Autor: Kratochvíl, Jaroslav
Typ: článek
Klíčová slova: diktátorské režimy, federace, konfederace, státní zásahy, syndikáty, vázané hospodářství
Bibliografický záznam: KRATOCHVÍL, Jaroslav. Kam od liberalismu. Obzor národohospodářský XXXIX. (1934). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1934, roč. XXXIX., s. s. 135-142. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1934
Ročník: XXXIX.
Rozsah stran: s. 135-142
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek se zabývá otázkou odklonu od liberalismu po hospodářské krizi. V této době sílily tlaky na zintenzivnění státních zásahů v hospodářství, zřizování organizací, které by zajišťovaly řád ve společnosti. Tím mělo docházet mimo jiné k přesunu pravomocí ve prospěch administrativy, především v režimech diktátorských. V těchto režimech se totiž předpokládal snadnější odklon od liberalismu. Autor použil v článku příklad Itálie s fašistickým režimem a Německa s režimem hitlerovským. Italský model staví na organizacích a kolektivech a to konkrétně na organizacích zaměstnavatelských a zaměstnaneckých mezi, které ještě zabudoval spojovací článek, korporace. Německý model je systém podobající se spíše vojenskému režimu. Rozdíl mezi německou a italskou strukturou je zřejmý, fašismus buduje na kolektivech, zatímco národní socialismus v Německu na jednotlivcích. Na konci článku autor poznamenává, že hospodářská struktura u nás je v mnohém dosti podobná jako v Německu. I u nás dochází k omezování podnikatelské volnosti a ústupu od liberalismu, především v oblasti zemědělství.  

(Koutníková Andrea)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání