Válka a populační problém

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: obyvatelstvo, porodnost, sňatečnost, Úbytek populace, úmrtnost, válka
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Válka a populační problém. Obzor národohospodářský XXI. (1916). Praha:J. Otto. 1916, roč. XXI., s. s. 25-31, 79-86, 122-131, 173-180, 230-240. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1916
Ročník: XXI.
Rozsah stran: s. 25-31, 79-86, 122-131, 173-180, 230-240
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek pojednává o vztahu mezi úbytkem populace a válkou. Autor se domnívá, že jednou z příčin války je nerovnoměrný přírůstek obyvatel v zemích Evropy. Obecně úbytek porodnosti znamená dlouhodobý úpadek země vedoucí k postupnému zániku národa. Ze statistik vyplývá, že téměř v celé Evropě dochází od 60. let 19. stol. k úbytku porodnosti, což je dále spojováno s vlivy na úmrtnost. Autor se zaměřuje zejména na poměry Francie, Německa, Rakouska a Ruska. Nejvíce byla úbytkem populace zasažena Francie. V Německu úbytek populace zbrzdila katolická víra, která podněcuje porodnost. Rakousko autor kvůli jeho členitosti rozebírá dle národností a víry. Obyvatel zde taktéž ubývá. Rusko jako jediné zaznamenalo pouze nepatrný úbytek porodnosti, což značí jeho náskok oproti Evropě. Okrajově se autor dotkne i situace v ostatních státech Evropy.

Další část článku pojednává o populačních problémech bezprostředně po válce. Válka zdecimovala mužskou populaci, což snížilo porodnost, jak autor ukazuje na statistikách Prahy. Již během války stát podporoval sňatečnost vojáků za účelem zvýšení porodnosti. Článek věnuje pozornost míšení národů v důsledku pohybu vojáků po Evropě. Následuje výčet opatření, která mohou podpořit přírůstek porodů. Nemanželské děti se staly po válce vítaným přírůstkem populace. I přes všechna opatření se autor obává, že k dostatečné podpoře porodnosti nedojde, a zmiňuje další možná opatření. Článek upozorňuje na příklady nově vznikajících kojeneckých ústavů. Poslední část je věnována vlivu migrace na stav obyvatel. Na závěr autor uvádí doporučení do budoucna, se kterými je ztotožněn.

(Kadleček Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání