SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Populační otázka
Název: Populační otázka
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: populační růst, Porodnost, úmrtnost
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Od poloviny 19. století dochází k poklesu porodnosti a úmrtnosti v jednotlivých evropských státech a vznikají teorie, které toto vysvětlují. Mezi hlavní příčiny poklesu porodnosti patří zejména pokles sňatečnosti, zvýšení neplodnosti, ekonomické příčiny, rozvoj vzdělanosti a emancipace žen.

(Hendrychová Lenka)

Válka a populační problém
Název: Válka a populační problém
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: obyvatelstvo, porodnost, sňatečnost, Úbytek populace, úmrtnost, válka
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1916
   
Abstrakt:

Článek pojednává o vztahu mezi úbytkem populace a válkou. Autor se domnívá, že jednou z příčin války je nerovnoměrný přírůstek obyvatel v zemích Evropy. Obecně úbytek porodnosti znamená dlouhodobý úpadek země vedoucí k postupnému zániku národa. Ze statistik vyplývá, že téměř v celé Evropě dochází od 60. let 19. stol. k úbytku porodnosti, což je dále spojováno s vlivy na úmrtnost. Autor se zaměřuje zejména na poměry Francie, Německa, Rakouska a Ruska. Nejvíce byla úbytkem populace zasažena Francie. V Německu úbytek populace zbrzdila katolická víra, která podněcuje porodnost. Rakousko autor kvůli jeho členitosti rozebírá dle národností a víry...

Související autoři

více o hledání