SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářský problém středoevropský
Název: Hospodářský problém středoevropský
Autor:
Klíčová slova: Gustav Stolpner, obchodní politika, poválečný vývoj
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Recenze knihy Dr. Gustava Stolpera (německý žurnalista a ekonom, 1888-1947) Das mitteleuropäische Wirtschaftsproblem. Čtenář je seznámen se záběrem publikace, kterou recenzent rozebírá po částech, jež případně kriticky doplňuje a rozvádí. Téma knihy se dělí ve tři části. První se zabývá otázkou budoucího (poválečného) hospodářského vývoje, druhá otázkou obchodní politiky a konečně třetí spojitostí politiky a hospodářství. Celý text je pojat jako výklad vedený diskuzí výsledků a tvrzení Stolperovy knihy, který nabízí poměrně ucelený a zajímavý popis situace ve středoevropském regionu a předpovědi pro jeho následný vývoj.

(Olekšák Petr)

Národohospodářská politika
Název: Národohospodářská politika
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: Agrární politika, Obchodní politika, Průmyslová politika
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Kniha popisuje strukturu národohospodářské politiky a tři její segmenty formou učebnicového výkladu.

(Pešek Martin)

O vývoji a úkolech československého průmyslu
Název: O vývoji a úkolech československého průmyslu
Autor: Preiss, Jaroslav
Klíčová slova: Alois Rašín, Československo, deflace, dějiny českých zemí, hospodářské dějiny, obchodní politika, průmysl, Rakousko-Uhersko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1928
   
Abstrakt:

Autor ve svém projevu shrnuje hospodářské dějiny v českých zemích od dob Přemyslovců po rok 1928. Kriticky se vyjadřuje k husitským bouřím a stavovskému povstání, naopak vyzdvihuje Habsburky. První menší kritika rakouské monarchie je k protekcionismu 19. století a to zvláště pro oblast Uher/Slovenska. Promlouvá také o problémech nově vzniklého československého státu, a jak byly doposud řešeny. Vypočítává též objem rakouskouherských průmyslových jednotek, které připadly Československu. Chválí československou obchodní a Rašínovu deflační politiku. V závěru pak hodnotí vyhlídky československého obchodu a průmyslu.

(Opršal Petr)

Obchodní politika na ženevské hospodářské konferenci
Název: Obchodní politika na ženevské hospodářské konferenci
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: liberalizace, obchodní politika, ženevská hospodářská konference
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Článek se vztahuje k ženevské hospodářské konferenci, nejprve charakterizuje postoje jednotlivých zúčastněných zemí ke svobodě obchodu respektive míře ochranářství. Autor se zabývá hlavními body, které byly na konferenci probírány, zejména rozebírá příčiny celního ochranářství a závěrečné stanovisko konference doporučující postupný přechod k liberálnější obchodní politice. V poslední části autor shrnuje stěžejní body rezoluce konference o svobodě a obchodu.

(Müller Tomáš)

Předpoklady naší obchodní politiky
Název: Předpoklady naší obchodní politiky
Autor: Ibl, Vladimír
Klíčová slova: celní tarify, koncern, obchodní politika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Potřeba reformace obchodní politiky způsobuje mnohé rozpory, jak mezi státníky, tak mezi lidmi. Příčiny špatného stavu jsou přičítány především mezerám v obchodních smlouvách. Řešení nabízené autorem spočívá v nahrazení nedostatečného celního tarifu řádným, výrobní politice prováděné vládou a parlamentem a v zavedení a prohloubení účelné politiky koncernové na úrovni mezinárodní, ale i tuzemské.

(Zemanová Miroslava)

Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky
Název: Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky
Autor: Zeman, František
Klíčová slova: burza, daně, dopravní politika, hornictví finanční věda, hospodářská politika, hospodářská teorie, obchodní politika, peníze, průmyslová politika, sociální politika, statistika, úvěr, zemědělská politika
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Kniha je učebnicí základů z oblasti hospodaření, finanční vědy a statistiky. Je rozdělena do čtyř částí, kde jsou vysvětleny pojmy, teorie, jejich zástupci, popis práce orgánů a institucí i úprava v zákonech.
První část s názvem Hospodářská teorie obsahuje vylíčení jednotlivých teorií, dále se pak věnuje oblasti výroby a spotřeby, popisuje historii peněz a úlohu cedulové banky, rozebírá problematiku úvěru a jeho druhy, vysvětluje, jak funguje burza.
V Hospodářské a sociální politice nás autor seznamuje se základy různých druhů politik, jako je politika zemědělská, průmyslová, obchodní, dopravní nebo sociální.
V části Finanční věda se věnuje hospodaření finančních...