Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky

Autor: Zeman, František
Typ: kniha
Klíčová slova: burza, daně, dopravní politika, hornictví finanční věda, hospodářská politika, hospodářská teorie, obchodní politika, peníze, průmyslová politika, sociální politika, statistika, úvěr, zemědělská politika
Bibliografický záznam: ZEMAN, František. Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky. Brno:nákladem vlastním. 1930, s. 224. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: nákladem vlastním
Rok: 1930
Rozsah stran: 224
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Kniha je učebnicí základů z oblasti hospodaření, finanční vědy a statistiky. Je rozdělena do čtyř částí, kde jsou vysvětleny pojmy, teorie, jejich zástupci, popis práce orgánů a institucí i úprava v zákonech.
První část s názvem Hospodářská teorie obsahuje vylíčení jednotlivých teorií, dále se pak věnuje oblasti výroby a spotřeby, popisuje historii peněz a úlohu cedulové banky, rozebírá problematiku úvěru a jeho druhy, vysvětluje, jak funguje burza.
V Hospodářské a sociální politice nás autor seznamuje se základy různých druhů politik, jako je politika zemědělská, průmyslová, obchodní, dopravní nebo sociální.
V části Finanční věda se věnuje hospodaření finančních svazků, jejich rozpočtem a daňovou soustavou. Nejkratší oddíl Statistika je úvodem do problematiky a vysvětlení základních pojmů.

(Kubíčková Klára)

Hodnocení:

Kniha je učebnicí pro technickou vysokou školu, není tedy souvislým pojednáním, ale spíše souborem pojmů a výkladem základní problematiky z oblasti hospodářských teorií, hospodářské a sociální politiky, finanční vědy a statistiky.  Je souhrnem toho nejdůležitějšího a nejzákladnějšího pro orientaci v oblastech, jež má obsažené v názvu, především v oblasti národního hospodářství, a výstižně, bez zbytečných podrobností a složitostí odborného jazyka vysvětluje jednotlivé pojmy, hospodářské teorie či práci institucí.
Text je přehledně rozdělen do jednotlivých oddílů, kapitol i podkapitol a snad i díky tomu se velice dobře čte.
Jelikož je kniha učebnicí, obsahuje čistě jen popis základních faktů, které podal autor svým studentům jasně a srozumitelně, někdy i s uvedením praktických příkladů.
Celkově si myslím, že pro studenty vysoké školy musela být dobrým podkladem pro studium.

(Kubíčková Klára)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání