Obchodní politika na ženevské hospodářské konferenci

Autor: Basch, Antonín
Typ: článek
Klíčová slova: liberalizace, obchodní politika, ženevská hospodářská konference
Bibliografický záznam: BASCH, Antonín. Obchodní politika na ženevské hospodářské konferenci. Obzor národohospodářský XXXII. (1927). Praha:J. Otto. 1927, roč. XXXII., s. s. 337-352. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1927
Ročník: XXXII.
Rozsah stran: s. 337-352
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek se vztahuje k ženevské hospodářské konferenci, nejprve charakterizuje postoje jednotlivých zúčastněných zemí ke svobodě obchodu respektive míře ochranářství. Autor se zabývá hlavními body, které byly na konferenci probírány, zejména rozebírá příčiny celního ochranářství a závěrečné stanovisko konference doporučující postupný přechod k liberálnější obchodní politice. V poslední části autor shrnuje stěžejní body rezoluce konference o svobodě a obchodu.

(Müller Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání