Vladimír Vybral

Datum narození : 9. prosinec 1902
Místo narození : Podolí u Brna
Datum úmrtí : 27. květen 1980
Místo úmrtí : Brno
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 3
Přečti si

Metody zhospodárnění naší veřejné správy, In: Obzor národohospodářský XXXIX. (1934)

Vybral, Vladimír

Článek popisuje uspořádání finanční soustavy odpovědné za sestavování rozpočtu a jeho dodržování v českých zemích a porovnává ji s francouzským a britským modelem. V tehdejší republice je jako pozůstatek konstituční monarchie zaveden systém nejvyššího kontrolního úřadu, naopak ve výše jmenovaných západních demokraciích je za hospodaření odpovědný orgán ministerstva financí. Autor vidí reformu tohoto zřízení jako cestu k zhospodárnění státu a dále rozebírá možnosti škrtů v jednotlivých rezortech v oblastech organizačních, investičních a subvenčních výdajů. Navrh...

Přečti si

Národohospodářský problém vnější úvěrové politiky a otázka budoucího vývoje našeho zahraničního obchodu, In: Obzor národohospodářský XXXV. (1930)

Vybral, Vladimír

Válečný rozvrat světového hospodářství a poválečná deprese hospodářského života potřebovali návrat do normálu. Hlavním směrem bylo oživení mezinárodního obchodu. Dochází tedy ke střetu liberálistické politiky svobodného obchodu a celního protekcionismu se státní intervencí. Zavádějí se obchodně politická opatření a přímá státní podpora vývozu domácího zboží, jde o přímé subvencování domácího vývozu a zejména finanční podpora exporního úvěrování. Účelem bylo změnit riziko financujícího i exportujícího podniku. Důležitá otázka, jak rozvinout náš zahraniční obcod. Pro nově vzniklý stát se hospodářská expanze prostřednictvím zahraničního obchodu staví zcela jinak než je tomu u starých států...

Přečti si

První česká soustava národního hospodářství, In: Obzor národohospodářský XLIII. (1938)

Vybral, Vladimír

Článek se zabývá popisem díla Karla Engliše Soustava národního hospodářství, která je zde vyobrazena jako jeho životní dílo. Text se věnuje popisu historických souvislostí vzniku Soustavy národního hospodářství a podkladům, ze kterých Karel Engliš toto dílo vytvořil. Dále se autor v článku věnuje myšlenkovému, ideovému a literárnímu postupu Englišovi tvorby. V článku nalezneme také popis základních tezí a celkovou metodologii Englišova díla. V závěru autor nazývá Englišovo dílo základnou pro další vědeckou práci světového významu.

(Bláha Jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání