Metody zhospodárnění naší veřejné správy

Autor: Vybral, Vladimír
Typ: článek
Klíčová slova: fiskální konsolidace, nejvyšší kontrolní úřad, veřejné rozpočty
Bibliografický záznam: VYBRAL, Vladimír. Metody zhospodárnění naší veřejné správy. Obzor národohospodářský XXXIX. (1934). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1934, roč. XXXIX., s. 746-761. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1934
Ročník: XXXIX.
Rozsah stran: 746-761
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek popisuje uspořádání finanční soustavy odpovědné za sestavování rozpočtu a jeho dodržování v českých zemích a porovnává ji s francouzským a britským modelem. V tehdejší republice je jako pozůstatek konstituční monarchie zaveden systém nejvyššího kontrolního úřadu, naopak ve výše jmenovaných západních demokraciích je za hospodaření odpovědný orgán ministerstva financí. Autor vidí reformu tohoto zřízení jako cestu k zhospodárnění státu a dále rozebírá možnosti škrtů v jednotlivých rezortech v oblastech organizačních, investičních a subvenčních výdajů. Navrhuje dále posílení role kontrolních orgánů parlamentu.

(Mrázek Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání