První česká soustava národního hospodářství

Autor: Vybral, Vladimír
Typ: článek
Klíčová slova: ekonomie, Engliš Karel, metodologie, Soustava národního hospodářství
Bibliografický záznam: VYBRAL, Vladimír. První česká soustava národního hospodářství. Obzor národohospodářský XLIII. (1938). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1938, roč. XLIII, s. s. 381-399. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1938
Ročník: XLIII
Rozsah stran: s. 381-399
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek se zabývá popisem díla Karla Engliše Soustava národního hospodářství, která je zde vyobrazena jako jeho životní dílo. Text se věnuje popisu historických souvislostí vzniku Soustavy národního hospodářství a podkladům, ze kterých Karel Engliš toto dílo vytvořil. Dále se autor v článku věnuje myšlenkovému, ideovému a literárnímu postupu Englišovi tvorby. V článku nalezneme také popis základních tezí a celkovou metodologii Englišova díla. V závěru autor nazývá Englišovo dílo základnou pro další vědeckou práci světového významu.

(Bláha Jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání