Masaryk jako hospodářský a sociální filosof

Autor: Odstrčil, Bedřich
Typ: článek
Klíčová slova: dělnická otázka, hospodářské poměry, sociální filozofie, T. G. Masaryk
Bibliografický záznam: ODSTRČIL, Bedřich. Masaryk jako hospodářský a sociální filosof. Obzor národohospodářský XXIV. (1919). Praha:J. Otto. 1919, roč. XXIV., s. s. 1-5. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1919
Ročník: XXIV.
Rozsah stran: s. 1-5
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor popisuje, jak se Masaryk zamýšlí nad vlivem hospodářských a sociálních poměrů. Poukazuje na nedostatky v hospodářsko-sociálním ústrojí společnosti, která se stala materiální a požitkářskou, honící se za bohatstvím, a tím se vyvíjí všeobecná nespokojenost vedoucí k omrzelosti života. I přes tyto nedostatky Masaryk toto nové hospodářství nezavrhuje, ale žádá mravní reformy, nabádá k práci, podnikavosti a vynalézavosti. Také poukazuje na hospodářský pokrok a rozmach v jiných zemích a zdůrazňuje význam moderních komunikačních prostředků.
Masaryk také poukazuje na dělnické zákonodárství, navrhuje upravení pracovní doby, vybudování sociálního pojištění. Vyslovil se také proti komunismu a státnímu kolektivismu, spíše zdůrazňoval osobní iniciativu.

(Sobotková Kateřina)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání