Obzor národohospodářský XXIV. (1919)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1919
Ročník : XXIV.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1919. roč. XXIV.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XXIV
   

Seznam článků

Přečti si

Banky, In: Obzor národohospodářský XXIV. (1919)

Horáček, Cyril

Autor vysvětluje, co se rozumí pod pojmem banka. Rozděluje banky a bankovní obchody do několika skupin, popisuje jejich funkce a činnosti.

(Sobotková Kateřina)

Přečti si

České banky za války a po válce, In: Obzor národohospodářský XXIV. (1919)

Karásek, Karel

Karásek nahlíží na vývoj českých bank za pět let a sleduje, s čím banky přecházejí z doby válečné do doby míru.

(Sobotková Kateřina)

Přečti si

Finanční problémy, In: Obzor národohospodářský XXIV. (1919)

Vokál, Jaroslav

Článek seznamuje s finančními problémy uvalenými na státy vzniklé po rozpadu Rakouska-Uherska. Na tyto státy se přenese podíl na státních dluzích, válečné půjčky a málo kryté obíhající bankovky. Autor přemýšlí nad umořováním starých dluhů: zda je lepší břemeno dluhů odčinit násilně znehodnocením měny, nebo zda by nebylo prospěšnější mírnější řešení. Nenabízí žádné konkrétní řešení, pouze polemizuje, jaká ozdravná opatření využít, aby byla spravedlivá a žádné sociální vrstvě neublížila nebo ji nezvýhodňovala.

(Marková Tereza)

Přečti si

K nápravě měny ve státě československém, In: Obzor národohospodářský XXIV. (1919)

Mildschuh, Vilibald

V článku se zabývá měnovou situací v zemi před a po válce. Sleduje také vývoj měny v bývalém Rakousku. Klade si dvě hlavní otázky: zda je možné zůstat u stavu, jaký nám měna nabízí, nebo musíme usilovat o dosažení změny, a jakými prostředky lze k tomuto cíli nejsnáze dojít.

(Sobotková Kateřina)

Přečti si

Masaryk jako hospodářský a sociální filosof, In: Obzor národohospodářský XXIV. (1919)

Odstrčil, Bedřich

Autor popisuje, jak se Masaryk zamýšlí nad vlivem hospodářských a sociálních poměrů. Poukazuje na nedostatky v hospodářsko-sociálním ústrojí společnosti, která se stala materiální a požitkářskou, honící se za bohatstvím, a tím se vyvíjí všeobecná nespokojenost vedoucí k omrzelosti života. I přes tyto nedostatky Masaryk toto nové hospodářství nezavrhuje, ale žádá mravní reformy, nabádá k práci, podnikavosti a vynalézavosti. Také poukazuje na hospodářský pokrok a rozmach v jiných zemích a zdůrazňuje význam moderních komunikačních prostředků.
Masaryk také poukazuje na dělnické zákonodárství, navrhuje upravení pracovní doby, vybudování sociálního pojištění...

Přečti si

O osmihodinné době pracovní, In: Obzor národohospodářský XXIV. (1919)

Špaček, Stanislav

Autor se zabývá otázkou, zda by osmihodinová pracovní doba neměla být upravována podle náročnosti práce, protože  se stává stále více mechanickou a na pracovníka jsou kladeny stále větší požadavky.

(Sobotková Kateřina)

Přečti si

Velkostatek, fideikomis a agrární reforma, In: Obzor národohospodářský XXIV. (1919)

V tomto článku se můžeme dočíst o latifundiích neboli velkostatcích v českých zemích, o jejich vzniku, majitelích, velikosti a významu. Také sleduje rozdíly  v alpských zemích, kde například velkostatky neměly takový význam pro zemědělství jako tomu bylo u nás.

(Sobotková Kateřina)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání