SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Názorné směnkářství
Název: Názorné směnkářství
Autor: Rašín, Alois
Klíčová slova: Císařský patent č. 51, diskont, eskont, indossace, kolek, presentace, prolongace, promlčení, Rakousko – Uhersko, recta-směnka, regress, remittent, rubopis, rukojemství, směnečné právo, směneční přepis, směnečný blanket, směnečný duplikát, směnka, trassant, trassát, trattra, zajištění
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Kniha pojednává o směnečné problematice a právu v době Rakouska-Uherska. Legislativně je zpracována na základě Císařského patentu č. 51 platného od roku 1850. Svou formou výkladu kniha odpovídá dnešnímu učebnicovému pojetí a přináší ve směnečné oblasti ucelený přehled jak v rovině teoretické, tak i z pohledu řešení praktických situací. Jednotlivé kapitoly jsou uvozeny výčtem klíčových slov, dále následuje rozebrání teoretické problematiky, pokračuje se přes řešení konkrétních příkladů a v závěru jsou nabídnuty úlohy k procvičení získaných znalostí...

O maloživnostenském úvěru
Název: O maloživnostenském úvěru
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: družstvo, maloživnostenský úvěr, směnka, úvěr
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt:

Článek se zabývá úvěrem a to hlavně úvěrem maloživnostenským. Uvádí chybné řešení těchto úvěrů a navrhuje řešení. Dále se zabývá státními zásahy, které by měly odstranit nedostatky v oblasti úvěrnictví.

(Vejtrubová Zuzana)