SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Americké cedulové banky
Název: Americké cedulové banky
Autor: Král, Alois
Klíčová slova: cedulová banka, cenné papíry, diskont, eskont, federální reservní systém, rediskont
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Kniha pojednává o americkém cedulovém bankovnictví, o zařízení a působnosti systému, co tento systém znamená pro hospodářství, shrnuje řadu statí o americké obchodní praxi a přináší zkušenosti z různých oborů amerického podnikání, popisuje činnosti a funkce banky. V knize je také nastíněn vývoj amerického bankovnictví až po vytvoření federálního rezervního systému a popis organizace tohoto systému.

(Hendrychová Lenka)

Názorné směnkářství
Název: Názorné směnkářství
Autor: Rašín, Alois
Klíčová slova: Císařský patent č. 51, diskont, eskont, indossace, kolek, presentace, prolongace, promlčení, Rakousko – Uhersko, recta-směnka, regress, remittent, rubopis, rukojemství, směnečné právo, směneční přepis, směnečný blanket, směnečný duplikát, směnka, trassant, trassát, trattra, zajištění
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Kniha pojednává o směnečné problematice a právu v době Rakouska-Uherska. Legislativně je zpracována na základě Císařského patentu č. 51 platného od roku 1850. Svou formou výkladu kniha odpovídá dnešnímu učebnicovému pojetí a přináší ve směnečné oblasti ucelený přehled jak v rovině teoretické, tak i z pohledu řešení praktických situací. Jednotlivé kapitoly jsou uvozeny výčtem klíčových slov, dále následuje rozebrání teoretické problematiky, pokračuje se přes řešení konkrétních příkladů a v závěru jsou nabídnuty úlohy k procvičení získaných znalostí...