Názorné směnkářství

Autor: Rašín, Alois
Typ: kniha
Klíčová slova: Císařský patent č. 51, diskont, eskont, indossace, kolek, presentace, prolongace, promlčení, Rakousko – Uhersko, recta-směnka, regress, remittent, rubopis, rukojemství, směnečné právo, směneční přepis, směnečný blanket, směnečný duplikát, směnka, trassant, trassát, trattra, zajištění
Bibliografický záznam: RAŠÍN, Alois. Názorné směnkářství . Praha:Nákladem zemského ústředního spolku jednot učitelských v království českém. 1909, s. 142. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Nákladem zemského ústředního spolku jednot učitelských v království českém
Rok: 1909
Rozsah stran: 142
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Kniha pojednává o směnečné problematice a právu v době Rakouska-Uherska. Legislativně je zpracována na základě Císařského patentu č. 51 platného od roku 1850. Svou formou výkladu kniha odpovídá dnešnímu učebnicovému pojetí a přináší ve směnečné oblasti ucelený přehled jak v rovině teoretické, tak i z pohledu řešení praktických situací. Jednotlivé kapitoly jsou uvozeny výčtem klíčových slov, dále následuje rozebrání teoretické problematiky, pokračuje se přes řešení konkrétních příkladů a v závěru jsou nabídnuty úlohy k procvičení získaných znalostí. Jako doprovodné materiály kniha obsahuje několik ilustrativních ukázek a vzory směnečných blanketů, které jsou k nahlédnutí na konci publikace.

(Barták Lukáš)

Hodnocení:

Ačkoli se na první pohled může zdát, že je kniha vzhledem k datu vydání vhodná pouze pro srovnání historické a současné směnečné právní úpravy, opak je pravdou. Drtivá většina uvedených pojmů a procesů je aktuální i pro dnešní dobu. Chybí pouze pojmy, které se do směnečné oblasti dostaly až v nedávné minulosti a svou povahou převyšují základní znalosti této oblasti. Publikace tedy svým zpracováním, které plně odráží snahu autora o objasnění problematiky široké veřejnosti, plně přispívá k proniknutí do základních směnečných vztahů a náležitostí. Důraz je kladen na srozumitelnost výkladu, názorné ukázky, systematický postup a praktická procvičování. Vše je navíc zpracováno čtivou formou, kterou jistě ocení nejen lidé, kteří se danou problematikou teprve začínají zabývat, ale i zkušení pozorovatelé, pro které se kniha může stát pohledem na jednu z etap směnečného vývoje.

(Barták Lukáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání