SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Mezinárodní sjezd sociální politiky v Praze 1924
Název: Mezinárodní sjezd sociální politiky v Praze 1924
Autor:
Klíčová slova: dělnické hnutí, pracovní podmínky, sociální důsledky, Sociální politika
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Publikace obsahuje 8 referátů zaměřujících se na problematiku související se sociální politikou, které zazněly na sjezdu Sociální politiky v roce 1924.

(Rumíšková Hana)

Sociální politika Československé republiky v prvním desetiletí jejího trvání
Název: Sociální politika Československé republiky v prvním desetiletí jejího trvání
Autor: Dobiáš, Kazimír
Klíčová slova: péče o mládež, politika nezaměstnanosti, pracovní podmínky, Sociální zabezpečení, váleční poškozenci
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

Práce detailně popisuje jednotlivé složky systému sociální politiky za první republiky. Především se věnuje péči o nezaměstnané a válečné poškozence, pracovnímu zákonodárství, bytové péči a systému sociálního pojištění.

(Mádr Pavel)

Související autoři

více o hledání