Mezinárodní sjezd sociální politiky v Praze 1924

Autor:
Typ: kniha
Klíčová slova: dělnické hnutí, pracovní podmínky, sociální důsledky, Sociální politika
Bibliografický záznam: . Mezinárodní sjezd sociální politiky v Praze 1924. Praha:sociální ústav. 1924, s. 58. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: sociální ústav
Rok: 1924
Rozsah stran: 58
Dostupnost v BE: Připravujeme k digitalizaci

Abstrakt:

Publikace obsahuje 8 referátů zaměřujících se na problematiku související se sociální politikou, které zazněly na sjezdu Sociální politiky v roce 1924.

(Rumíšková Hana)

Hodnocení:

Publikace Mezinárodní sjezd sociální politiky v Praze 1924 obsahuje referáty a personálie jednotlivých účastníků sjezdu. Zahajovací proslov A. Boissarda, předsedy mezinárodního výboru se zaměřil na tři oblasti:
- Hodnocení Kongresu v Curychu v roce 1897, jeho výsledky, situace po válce ve znamení sociální stagnace a hledání jejich příčin.
- Jakým způsobem upevnit dosažené výsledky? Řešení vidí v podpoře Mezinárodního úřadu práce, propagace ve prospěch ratifikování mezinárodních konvencí a v ochraně zemí s pokročilým zákonodárstvím proti konkurenci zemích zaostalých.
- Udržování zájmu a směřování k novým pokrokům. Zvýšení životní úrovně dělníků v životě rodinném, v povolání a v životě občanském.
Následoval referát Maj. J. W. Hillse na téma Mezinárodní dělnické hnutí do utvoření Mezinárodního úřadu práce. Referáty zaměřeny na hospodářské, mravní a sociální důsledky 8h pracovní doby, rozvoj individuální, rodinné, stavovské a občanské kultury zaměstnanectva přednesli dr. L. Wintr a J. B. Andrews.
Odpovědnost a úkol zaměstnanectva v technickém, hospodářském a sociálním vedení závodů je ústředním tématem referátu K. Rennera a Dennisona.
Posledním příspěvkem jdou referáty pánů E. Mahaima, Rowntreeho a O. Jarteho.
Publikace shrnuje názory odborníků tehdejší doby na sociální politiku a  problémy s ní související.

(Rumíšková Hana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání