Sociální politika Československé republiky v prvním desetiletí jejího trvání

Autor: Dobiáš, Kazimír
Typ: kniha
Klíčová slova: péče o mládež, politika nezaměstnanosti, pracovní podmínky, Sociální zabezpečení, váleční poškozenci
Bibliografický záznam: DOBIÁŠ, Kazimír. Sociální politika Československé republiky v prvním desetiletí jejího trvání. Praha:knihtiskárna Otakar Janáček nakladatelství Praha II. 1929, s. 77. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: knihtiskárna Otakar Janáček nakladatelství Praha II
Rok: 1929
Rozsah stran: 77
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

Práce detailně popisuje jednotlivé složky systému sociální politiky za první republiky. Především se věnuje péči o nezaměstnané a válečné poškozence, pracovnímu zákonodárství, bytové péči a systému sociálního pojištění.

(Mádr Pavel)

Hodnocení:

Práce se zabývá jednotlivými aspekty systému sociální péče v Československu mezi lety 1918 a 1928.
Snaží se nastínit hlavní změny učiněné oproti systému Rakouska-Uherska, který se ukázal být z několika důvodů (válka, inflace atd.) zcela nedostatečným. Kniha obsahuje řadu konkrétních číselných údajů a statistik. Ty mohou čtenáři poskytnout představu o celkovém rozsahu poskytované sociální podpory a pomoci za první republiky.
V úvodní části se autor věnuje péči o nezaměstnané a v té souvislosti také významné roli odborů. Další oddíly pak analyzují bytovou politiku, problematiku válečných poškozenců a pracovního zákonodárství. Velká pozornost je věnována jednotlivým druhům sociálního pojištění i jeho institucionálnímu uspořádání. V závěrečných kapitolách je ještě zmíněna péče o mladé a oblast vystěhovalectví.
Dokument je velmi přehledně členěn a může tudíž čtenáři k danému tématu poskytnout řadu cenných informací.

(Mádr Pavel)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání