SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Národní hospodářství
Název: Národní hospodářství
Autor: Rašín, Alois
Klíčová slova: Centrální banka, hospodářský vývoj, krize, mzdy, obchod, peníze, podnikání, spotřeba, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Kniha přináší základní pohled na hospodářství státu, kdy v jednotlivých kapitolách ukazuje, které faktory jsou nezbytné pro fungování hospodářství země, a v mnoha ohledech připomíná spíše teoretickou učebnici ekonomie.

(Procházka Pavel)

Poznámky k hospodářské politice průmyslových závodů
Název: Poznámky k hospodářské politice průmyslových závodů
Autor: Bašus, Albín
Klíčová slova: kalkulace, mzdy, odpisy, průmysl
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Na úvod se autor článku se zabývá stádii hospodářského obrození. Následuje stať o vnitřní organizaci výrobních podniků. Dále autor upozorňuje na nezbytnost kalkulace pro stanovení prodejní ceny. Zastává názor dělení mzdy na produktivní a neproduktivní. Zaměřuje se na problém zanedbávání výpočtu výloh provozovacích a odbytových. V závěru článku je zmíněno téma odpisů.

(Švorc Martin)

Státní politika úřednická
Název: Státní politika úřednická
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: inteligence, mzdy, státní politika, úřednictvo
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Kritický článek zaměřený na politiku odměňování státních zaměstnanců. I když je míra byrokratizace hodnocena negativně, text jako celek vyznívá jako obrana úřednického stavu před moderními kroky politickými. Nejprve je skepticky polemizováno s novinkou uvedenou v rozpočtu ČSR roku 1923, ve kterém dochází k uvedení nového členění výdajů ve snaze o větší hospodářskou transparenci. V části následující je již otevřeně kritizován nivelizovaný systém odměňování vyššího úřednictva. Je poukazováno na negativní důsledky státní politiky v podobě mzdových disproporcí, úpadku životní úrovně a oslabení inteligence.

(Olekšák Petr)

Účast zaměstnanců na zisku
Název: Účast zaměstnanců na zisku
Autor: Hodáč, František
Klíčová slova: hospodářský výsledek, Mzdy, pracovní výkonnost, provozní zisk, úkoly podnikatele, zvýšení národního důchodu
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1940
   
Abstrakt:

Autor ve své krátké práci vysvětluje podstatu účasti zaměstnanců na zisku. Jsou zde představeny myšlenky provedení, ale zároveň uvádí důvody neproniknutí těchto myšlenek. Autor závěrem představil i názor od jiného teoretika Karla Diehla.

(Rožánková Alice)