Účast zaměstnanců na zisku

Autor: Hodáč, František
Typ: kniha
Klíčová slova: hospodářský výsledek, Mzdy, pracovní výkonnost, provozní zisk, úkoly podnikatele, zvýšení národního důchodu
Bibliografický záznam: HODÁČ, František. Účast zaměstnanců na zisku. Praha:nákladem České společnosti národohospodářské. 1940, s. 34. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: nákladem České společnosti národohospodářské
Rok: 1940
Rozsah stran: 34
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Autor ve své krátké práci vysvětluje podstatu účasti zaměstnanců na zisku. Jsou zde představeny myšlenky provedení, ale zároveň uvádí důvody neproniknutí těchto myšlenek. Autor závěrem představil i názor od jiného teoretika Karla Diehla.

(Rožánková Alice)

Hodnocení:

Tento velmi srozumitelný a velice krátký spis lehce nastiňuje problematiku účasti zaměstnanců na zisku. Nejdříve stručně čtenáře seznámí všeobecně s principem odměňování v podniku, se základními pojmy a definicemi.
 Poté se už čistě věnuje jen představení samotných myšlenek a ilustruje je na zemích, které o ně projevily zájem, např. USA, německá říše, Čechy i Morava – v těchto oblastech byl ustanoven i zákon o účasti zaměstnanců na zisku, ale přesto to nebylo příliš podporované a nemělo to dlouhé trvání. Pomocí této postupné analýzy postupně se dostaneme až k odhalení příčin neproniknutí této teorie  a k teoretickým námitkám od prof. Vilibalda Mildschuha nebo Karla Diehla.
 Dále se autor zabývá i druhou stranou mince a snaží se vymezit úkoly podnikatele a s tím související jeho odměnu za podnikatelskou činnost. Zde mi ale na povrh vyplynul jasný závěr. Jelikož jsou přesně vymezeny úkoly podnikatele, které spočívají v řízení a kombinaci výrobních faktorů a v souhrnu tvoří statky k dispozici spotřebitelů a je to tedy cestou ke zvýšení národního důchodu. Z toho tedy vyplývá, že odměna za podnikatelovu činnost je velice efektivní, protože může působit jako motivace a zvyšuje podnikatelovu výkonnost, což přispívá ke zdaru podniku. Proti tomuto staví účast zaměstnanců na zisku, která se mu zdá teoreticky neodůvodněná. Osobně si však myslím, že tato pasáž je velice sporná.
Myslím, že nejpřijatelnější je závěr knihy, kde je nastíněno řešení v podniku Baťa a.s. a v podniku Českomoravských drah. V obou případech se účasti vyplácejí mimo normální mzdy a platy s ostatními příplatky, tedy mimo pravidelnou mzdu.

(Rožánková Alice)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání