SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářství a hodnota v Schackově Hospodářské morfologii
Název: Hospodářství a hodnota v Schackově Hospodářské morfologii
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: hodnota, hospodářství, mezní užitek, morfologie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Článek je reakce na dílo Herberta Schacka – Hospodářská morfologie. V textu autor připomínkuje prameny, z nichž Schack vychází, i jeho dílo. Vyvrací to, že hospodářství postrádá hodnotu účelu a naopak tvrdí, že užitek charakterizuje hospodářství a dává mu hodnotu. Dále pojednává o vztahu subjektivního blaha a mezního užitku.

(Voleman Jakub)

Národohospodářská theorie
Název: Národohospodářská theorie
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: bursovní obchody, cena, dělba práce, důchody, investice, kapitál, mezní užitek, monopol, národní hospodářství, renta, spotřeba, substituce, trh, výroba, výrobní prostředky
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1947
   
Abstrakt:

Práce je stručným univerzitním studijním materiálem. Pojednává o národním hospodářství v obecné rovině s bližším zaměřením na Československo. V práci je zdůvodněna existence národního hospodářství a specifikovány důležité procesy, které zde fungují, jako je spotřeba, výroba a ceny a trh. Také je zde možné nalézt několik grafů, znázorňujících hospodářskou situaci tehdejšího západního světa a celou škálu stromů života dle sociálního postavení, či povolání v ČSR.

(Valentová Kristýna)

Teleologie jako forma vědeckého poznání
Název: Teleologie jako forma vědeckého poznání
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: Karel Engliš, kauzalita, logika, metoda, mezní užitek, noetika, racionalita, teleologie, účel, věda
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá problematikou teleologie v pojetí Karla Engliše. Je rozdělena do čtyř kapitol, kde autor postupně rozebírá formálně logické konstrukce poznatku, teleologické poznatky formální, myšlení pod maximálním účelem a upotřebení teleologie ve vědě. Východiskem se stává poznatek, že při bádání bychom se měli soustředit na vhodné použití metod a hlavně pak na to, abychom brali na zřetel, za pomoci kterých metod jsme k těm kterým závěrům dospěli.

(Charvátová Kristýna)

Užitek relativní a užitek mezní
Název: Užitek relativní a užitek mezní
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: kvalitivní, kvantitativní, Lederer, mezní užitek, objektivní, relativní užitek, subjektivní, upotřebitelnost, užitečnost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1928
   
Abstrakt:

Jedná se o polemiku v diskuzi mezi autorem a profesorem Ledererem, skládající se ze dvou hlavních částí. Autor vyvrací Ledererovy námitky, podle něj vznikly v noetickém nedorozumění a mísení subjektivního a objektivního hodnocení užitku, stejně tak i kvantitativního hodnocení s kvalitativním. Podle autora není druh hodnoty dán předmětem, ale jeho vlastností, srovnávány mohou být pouze srovnatelné vlastnosti. Rozdíl mezi užitnou hodnotou autor hodnotí jako kvalitativní. Slabou stránku nauky o mezním užitku spatřuje v její psychologizaci, když mezní užitek může být odvozen čistě prakticky. Druhá část článku se zabývá relativním užitkem...