SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O poznávání a hodnocení
Název: O poznávání a hodnocení
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: hodnocení, hodnoty, logika, řád
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1947
   
Abstrakt:

Autor tímto kritickým spisem reaguje na studii „Hodnoty a hodnocení“ prof. Dr. Zdeňka Neubauera uveřejněnou v roce 1942 v populárně-vědecké knihovně „Svazky“. Dále se autor kriticky zaměřuje na článek „Řád příčinný a řád logický“, který publikoval Z. Neubauer v roce 1944.

(Švorc Martin)

Teleologie jako forma vědeckého poznání
Název: Teleologie jako forma vědeckého poznání
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: Karel Engliš, kauzalita, logika, metoda, mezní užitek, noetika, racionalita, teleologie, účel, věda
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá problematikou teleologie v pojetí Karla Engliše. Je rozdělena do čtyř kapitol, kde autor postupně rozebírá formálně logické konstrukce poznatku, teleologické poznatky formální, myšlení pod maximálním účelem a upotřebení teleologie ve vědě. Východiskem se stává poznatek, že při bádání bychom se měli soustředit na vhodné použití metod a hlavně pak na to, abychom brali na zřetel, za pomoci kterých metod jsme k těm kterým závěrům dospěli.

(Charvátová Kristýna)

Související autoři

více o hledání