SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Ekonomie a filosofie
Název: Ekonomie a filosofie
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: filozofie, noetika, reálný a myšlenkový předmět, teleologie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Článek je odpovědí na kritiku autorovy knihy Teleologie. První polovina obhajuje autorovo vymezení noetiky, její rozdělení na formální a materiální, a také vztah subjektu a noetiky.
Druhá část se zabývá teleologií samotnou, obhajobou toho, že se jedná o vědní obor a určení, čeho se věda týká. Dále také rozdíl mezi reálným a fikčním předmětem.

(Voleman Jakub)

Mezery teologické teorie národního hospodářství
Název: Mezery teologické teorie národního hospodářství
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: Engliš, národohospodářské soustavy, noetika, směna, účel, užitek
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Kritika Englišovy „Soustavy národního hospodářství“, ale i dalších prací s tím souvisejících. Jsou zde vymezeny mezery a provedeno doplnění a vysvětlení některých faktických chyb. Autor se pouští i do problému směny po stránce noetické a doplňuje teleologickou teorii kauzálními poznatky.

(Rožánková Alice)

Odpověď Weddigenova
Název: Odpověď Weddigenova
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: Noetika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

Tento článek je odpovědí na Weddigenovu odpověď na Englišův rozbor jeho díla v témže ročníku časopisu. Zabývá se noetikou a postupy jeho zkoumání.

(Novotný Ondřej)

Teleologie jako forma vědeckého poznání
Název: Teleologie jako forma vědeckého poznání
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: Karel Engliš, kauzalita, logika, metoda, mezní užitek, noetika, racionalita, teleologie, účel, věda
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá problematikou teleologie v pojetí Karla Engliše. Je rozdělena do čtyř kapitol, kde autor postupně rozebírá formálně logické konstrukce poznatku, teleologické poznatky formální, myšlení pod maximálním účelem a upotřebení teleologie ve vědě. Východiskem se stává poznatek, že při bádání bychom se měli soustředit na vhodné použití metod a hlavně pak na to, abychom brali na zřetel, za pomoci kterých metod jsme k těm kterým závěrům dospěli.

(Charvátová Kristýna)

Velká teleologie: Konstrukce hospodářské noetiky
Název: Velká teleologie: Konstrukce hospodářské noetiky
Autor: Loevenstein, Jan
Klíčová slova: ekonomická teorie, epistemologie, hospodářská nauka, noetika, teleologie, teorie poznání, vědecké poznání
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Zdařilé teoretické budování národohospodářské nauky založené na obecné teorii poznání, v jejíchž základech stojí teleologická nauka.
Jedná se o velmi teoreticky zaměřený spis. Loevenstein se nepouští okamžitě do konstrukce ekonomické teorie, ale k tomuto tématu se snaží dostat nepřímo. Nejdříve se pokouší vybudovat základy a možnosti vědeckého poznání obecně, na jehož principy teprve aplikuje poznání hospodářské nauky.

(Janda Pavel)